Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 10...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 10 tháng 10 năm 2018 – Hát Vang Trước Đội Xử Bắn

35
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 10 tháng 10 năm 2018 – Hát Vang Trước Đội Xử Bắn

Hát Vang Trước Đội Xử Bắn

Đọc: Mác 14:16–26

Tôi vững tin dù tôi có nói: “Con đau buồn quá đỗi.” Thi Thiên 116:10

 

Hai người đàn ông nọ bị buộc tội vận chuyển ma túy và đã phải ở tù suốt mười năm trong lúc chờ án tử hình. Lúc ở tù, họ biết về tình yêu của Chúa dành cho họ qua Chúa Jêsus và cuộc đời họ được biến đổi. Thời khắc đứng trước đội xử bắn đã đến, họ đứng đối diện những người hành hình, đọc Bài Cầu Nguyện Chung và hát bài “Ân Điển Diệu Kỳ.” Nhờ đức tin nơi Chúa và qua quyền năng của Đức Thánh Linh, họ có thể đối diện với cái chết bằng sự can đảm lạ thường.

Họ noi theo gương đức tin của Cứu Chúa Jêsus. Khi biết sự chết gần kề, Ngài đã hát cùng bạn hữu vào đêm trước đó. Thật kinh ngạc vì Ngài có thể hát trong hoàn cảnh như vậy, nhưng đáng kinh ngạc hơn là nội dung của bài hát. Trong đêm đó, Chúa Jêsus và môn đồ đã ăn Lễ Vượt Qua. Thông thường sau bữa ăn, họ sẽ hát Thánh vịnh Hallel, gồm các Thi Thiên 113–118. Khi đối diện với sự chết, đêm đó Chúa Jêsus đã hát về “dây sự chết” quấn quanh Ngài (Thi. 116:3). Nhưng Ngài đã ca ngợi tình yêu thành tín của Đức Chúa Trời (117:2) và cảm tạ Ngài về sự cứu chuộc (118:14). Chắc chắn những Thi Thiên này đã yên ủi Chúa Jêsus trong đêm trước khi Ngài bị đóng đinh.

Lòng tin của Chúa Jêsus nơi Đức Chúa Trời lớn lao đến nỗi khi cận kề sự chết mà Ngài không đáng phải nhận, Ngài đã quyết định hát về tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhờ Chúa Jêsus, chúng ta cũng có thể dạn dĩ đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

Lạy Chúa, xin làm vững mạnh đức tin của chúng con nơi Ngài để khi đứng trước thử thách hoặc khi cận kề cái chết, chúng ta có thể ca hát với lòng tin quyết nơi tình yêu của Ngài.
Ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Trời thật tuyệt vời biết bao!

bởi Amy Peterson

CHÚ GIẢI

Có người nói rằng những bài ca của chúng ta về cơ bản là những lời cầu nguyện được cất lên. Sau khi bị đánh đập nặng nề và bị bắt giữ cách bất công, Phao-lô và Si-la “đang cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời” trong tù! (Cv. 16:25). Trong thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, ông kêu gọi họ “dùng thi thiên, thánh ca, và những linh khúc mà đối đáp với nhau; hãy hết lòng ca hát, chúc tụng Chúa” (Êph. 5:19).

Bạn có đang trải qua thời gian khó khăn không? Hãy cầu xin Chúa khích lệ bạn khi bạn hát bài thánh ca yêu thích.

K. T. Sim

 

shares