http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 10 tháng 11 năm 2018 – Sự Hiện Diện Của Ngài

Sự Hiện Diện Của Ngài

Đọc: Xuất Ê-díp-tô ký 3:7-12

Đức Giê-hô-va phán: “Chính Ta sẽ đi với con, và Ta sẽ cho con được an nghỉ.” Xuất Ê-díp-tô ký 33:14

 

Người cha lo lắng và đứa con trai tuổi thiếu niên ngồi trước thầy pháp. Thầy pháp hỏi: “Con ông sẽ đi bao xa?” Người đàn ông trả lời: “Đến một thành phố lớn,” “và nó sẽ đi lâu ngày.” Đưa cho người cha một lá bùa (loại bùa may mắn), thầy pháp nói: “Cái này sẽ bảo vệ nó bất cứ nơi nào nó đi.”

Tôi là cậu bé đó. Tuy nhiên, thầy pháp và lá bùa đó đã chẳng giúp được gì cho tôi. Trong thời gian ở thành phố đó, tôi tin nhận Chúa Jêsus. Tôi ném bỏ lá bùa đó và bám chặt lấy Đấng Christ. Tôi được bảo đảm về sự hiện diện của Đức Chúa Trời khi có Chúa Jêsus trong cuộc đời mình.

Ba mươi năm sau, bố tôi giờ đây là một tín hữu, ông nói với tôi khi chúng tôi vội vàng đưa em tôi đến bệnh viện: “Chúng ta hãy cầu nguyện; Thánh Linh Chúa đi với con và sẽ ở cùng con trên mọi nẻo đường!” Chúng tôi đã học biết rằng sự hiện diện và năng quyền của Chúa là sự đảm bảo duy nhất của chúng tôi.

Môi-se đã học bài học tương tự. Ông được Chúa giao cho một công tác đầy thách thức, là dẫn dân sự thoát khỏi ách nô lệ tại Ai Cập và bước vào Đất Hứa (Xuất. 3:10). Nhưng Chúa bảo đảm với ông: “Ta sẽ ở với con” (c.12).

Hành trình của chúng tôi cũng không thiếu những thách thức, nhưng chúng tôi được bảo đảm về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Như Chúa Jêsus phán cùng các môn đồ: “Ta luôn ở với các con cho đến tận thế” (Mat. 28:20).

Lạy Chúa, khi hành trình dường như quá dài và mỏi mệt, xin giúp con nhớ rằng Ngài đang đồng hành cùng con.

Chúng ta không cần phải sợ hãi bởi vì Chúa Jêsus đi cùng chúng ta trên mọi nẻo đường.
bởi Lawrence Darmani

CHÚ GIẢI
Đối với những người Y-sơ-ra-ên đang làm nô lệ, việc Chúa biết rõ những gì họ đang chịu đựng đã phần nào chứng minh cho sự hiện diện của Ngài. Chúng ta đọc trong Xuất Ê-díp-tô ký 3:7: “Đức Giê-hô-va phán: ‘Ta đã thấy rõ nỗi khốn khổ của dân Ta tại Ai Cập và đã nghe thấu tiếng họ kêu than vì các đốc công. Phải, Ta biết được nỗi đau đớn của họ.’ ” Điều này cũng là sự khích lệ cho mỗi chúng ta. Trong lúc đau đớn và hoạn nạn, nhận thức rằng Chúa biết rõ sự đau khổ của chúng ta là bước đầu tiên để bày tỏ lòng tin rằng Ngài sẽ ban sự giúp đỡ và sức mạnh chúng ta cần để đứng vững. Ngài không chỉ thấy những khó khăn của con dân Ngài mà còn hành động thay chúng ta. Trong ý nghĩa lớn lao, đây cũng là lòng thương xót thúc đẩy Ngài xả thân trên thập tự giá — Ngài biết chúng ta tuyệt vọng dường nào và trong Đấng Christ, Ngài đem đến phương cách giải cứu.
Bill Crowder