Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 10...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 10 tháng 12 năm 2017

52
0
http://baigiangtinlanh.com
Được Phục Hồi

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 10 tháng 12 năm 2017

Được Phục Hồi

Đọc: Thi Thiên 145:1–16

Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã, và vực dậy mọi kẻ ngã lòng. Thi Thiên 145:14

Một ban nhạc khách mời đang hướng dẫn giờ ngợi khen thờ phượng tại hội thánh chúng tôi và chúng tôi thật cảm động trước lòng yêu mến Chúa của họ. Chúng tôi có thể nhìn thấy và cảm nhận được lòng nhiệt thành của họ.

Sau đó, họ chia sẻ rằng tất cả thành viên trong ban nhạc đều là cựu tù nhân. Đột nhiên, những bài hát của họ mang một ý nghĩa đặc biệt và tôi hiểu tại sao những lời hát ngợi khen Chúa rất có ý nghĩa với họ. Sự thờ phượng của họ là một lời làm chứng về những cuộc đời tan vỡ được phục hồi.

Thế giới hướng tới sự thành công. Nhưng những câu chuyện thất bại trong quá khứ cũng mang đến niềm hy vọng khi đảm bảo với chúng ta rằng Chúa vẫn yêu thương dù chúng ta nhiều lần thất bại. Mục sư Gary Inrig nói rằng điều mà chúng ta gọi là Phòng Triễn Lãm Anh Hùng Đức Tin trong Hê-bơ-rơ chương 11 cũng có thể được đặt là Phòng Triễn Lãm Những Người Thất Bại Được Chúa Phục Hồi. Ông nói: “Không một ai trong chương đó không có lỗi lầm, nhưng Chúa đang phục hồi những con người thất bại… Đó là nguyên tắc vĩ đại trong ân điển của Chúa.”

Tôi thích sự an ủi của Thi Thiên 145 nói về “những công việc lạ lùng” (c.5-6) và vương quốc vinh quang (c.11) của Chúa. Bài thánh thi này mô tả lòng thương xót (c.8-9) và sự thành tín (c.13) của Ngài – rồi ngay sau đó cho chúng ta biết rằng Ngài nâng đỡ mọi người sa ngã (c.14). Mọi thuộc tính của Ngài được bày tỏ khi nâng đỡ chúng ta. Thật vậy, Ngài đang thực hiện công tác phục hồi.

Bạn đã từng thất bại chưa? Tất cả chúng ta đều đã từng thất bại. Bạn đã được phục hồi chưa? Tất cả những ai đã được cứu chuộc đều là những câu chuyện về ân điển của Đức Chúa Trời.

Những câu chuyện thất bại của chúng ta có thể trở thành câu chuyện thành công của Chúa.

bởi Leslie Koh 

CHÚ GIẢI

Đối với tín hữu, Đức Chúa Trời hằng sống là “tấm lưới an toàn” tốt nhất. Tác giả Thi Thiên nói rằng: “Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã” (Thi. 145:14). Dù Chúa cho phép thất vọng, mất mát và thất bại xảy ra, nhưng Ngài luôn ban năng quyền và mọi nguồn lực để giúp chúng ta tiếp tục tiến bước khi vấp ngã.

Hôm nay, làm cách nào bạn có thể ngợi khen Chúa về tình yêu thương bền vững của Ngài đối với bạn mỗi khi vấp ngã?

shares