Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 10...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 10 tháng 9 năm 2017

62
0
bài giảng tin lành
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 10 tháng 9 năm 2017

Viết Thư

Đọc: II Cô-rinh-tô 3:1–6 |

Chính anh em là thư giới thiệu của chúng tôi, được viết trong lòng chúng tôi, được mọi người biết và đọc. II Cô-rinh-tô 3:2

Mẹ tôi và các dì vẫn trung thành với thứ mà ngày càng trở thành một hình thức nghệ thuật bị lãng quên – đó là viết thư. Họ vẫn cứ gởi thư cho nhau hằng tuần đến nỗi người đưa thư lo lắng đến ngày nào đó ông sẽ chẳng còn lá thư nào để đưa nữa! Những lá thư của họ tràn ngập những sắc thái của cuộc sống, niềm vui, nỗi buồn cùng với chuyện thường ngày của những người bạn và gia đình.

Tôi thích suy nghĩ về thói quen hằng tuần này của những người phụ nữ trong gia đình mình. Điều đó giúp tôi càng trân quý hơn nữa những lời của sứ đồ Phao-lô viết rằng những người theo Chúa Jêsus là “bức thư của Đấng Christ”, được “viết không phải bằng mực mà bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống” (II Cô. 3:3). Đối diện với những giáo sư giả, là những kẻ tìm cách phá hoại sứ điệp của mình (xem II Côr. 11), Phao-lô đã khích lệ hội thánh Cô-rinh-tô cứ tiếp tục bước theo Đức Chúa Trời chân thật và hằng sống mà ông đã dạy dỗ họ trước đó. Trong đó, ông mô tả những người tin Chúa là bức thư của Đấng Christ, những cuộc đời được biến đổi là bằng chứng hùng hồn về công việc của Đức Thánh Linh qua chức vụ của Phao-lô mà không một lá thư viết tay nào có thể so bằng.

Thật tuyệt vời làm sao khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong chúng ta đang viết một câu chuyện về ân điển và sự cứu chuộc! Tựa như những ngôn từ được viết ra có ý nghĩa rất quan trọng, chính cuộc đời của chúng ta là lời chứng tốt nhất về Phúc Âm, thể hiện rõ nét nhất về tình yêu, sự phục vụ, lòng biết ơn và niềm vui của chúng ta. Thông qua lời nói và hành động của chúng ta, Chúa rải ra tình yêu mang đến sự sống của Ngài. Hôm nay, bạn sẽ chuyển đi thông điệp gì?

Chúa ơi, xin viết nên câu chuyện của cuộc đời con để con có thể phản chiếu tình yêu và sự tốt lành của Ngài cho những người con gặp hôm nay.
Chúng ta là những bức thư của Đấng Christ.

bởi Amy Boucher Pye |

CHÚ GIẢI

Chúa Jêsus nói rằng chúng ta là muối và ánh sáng của thế giới (Mat. 5:13-14) để minh họa về sự ảnh hưởng của những người tin Chúa trong cộng đồng của họ (c.16). Chúng ta không được cứu bởi những việc lành của mình (Êph. 2:8-9), nhưng khi đã được cứu thì những gì chúng ta làm và cách chúng ta sống là một bằng chứng về quyền năng của Đấng Chirst có thể thay đổi cuộc đời.

shares