Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 11...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 11 tháng 02 năm 2018

40
0
http://baigiangtinlanh.com
Vấn Đề Gây Bất Hòa

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 11 tháng 02 năm 2018

Vấn Đề Gây Bất Hòa

Đọc: Công vụ 6:1-7

Họ trình diện bảy người ấy cho các sứ đồ; các sứ đồ cầu nguyện rồi đặt tay trên những người nầy. Đạo của Đức Chúa Trời ngày càng phát triển. Công vụ 6:6-7

Dòng người tị nạn tràn vào cộng đồng của chúng tôi đã làm cho các hội thánh trong khu vực trở nên đông đúc hơn. Sự phát triển này kéo theo nhiều thách thức. Các tín hữu trong hội thánh phải học cách chào đón những người mới đến, giúp họ thích nghi với nền văn hóa mới, ngôn ngữ mới và cách thờ phượng khác biệt. Những thay đổi này có thể làm nảy sinh một số tình huống khó xử.

Hiểu lầm và bất đồng ý kiến vẫn thường xảy ra ở mọi nơi. Hội thánh cũng không ngoại lệ. Nếu chúng ta không khéo léo đối diện với những khác biệt thì sự bất hòa là chuyện tất nhiên.

Hội thánh đầu tiên ở Giê-ru-sa-lem đang rất phát triển khi đối diện với sự bất hòa do khác biệt văn hoá. Nhóm người Do Thái nói tiếng Hy Lạp (người Hê-lê-nít) trách móc nhóm người Do Thái nói tiếng A-ram. Những góa phụ Hê-lê-nít “đã bị bỏ bê trong việc cấp phát lương thực hằng ngày” (Cv. 6:1). Vì vậy, các sứ đồ nói: “Hãy chọn trong số mình bảy người được tiếng tốt, đầy dẫy Thánh Linh và khôn ngoan” (c. 3). Cả bảy người được chọn đều có tên Hy Lạp (c.5). Nói cách khác, họ là những người Hê-lê-nít, thuộc nhóm bị bỏ bê. Họ hiểu rõ vấn đề. Các sứ đồ đã đặt tay cầu nguyện cho họ và rồi hội thánh được lớn mạnh (c.6-7).

Sự tăng trưởng thường mang đến những thách thức, một phần là vì các mối quan hệ bắt đầu vượt qua những rào cản truyền thống. Nhưng khi tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ có những giải pháp sáng tạo cho những nan đề tiềm ẩn, biến chúng thành cơ hội để phát triển càng hơn.

Đến được với nhau mới chỉ là khởi đầu; gắn bó với nhau là có tiến bộ; làm việc được với nhau mới là thành công.

bởi Tim Gustafson

CHÚ GIẢI

Hội thánh sẽ cần có những con người đầy dẫy Đức Thánh Linh để giải quyết những nan đề trong hội thánh. Trong sách Công Vụ chương 6, chính những con người đầy dẫy Đức Thánh Linh đã đáp ứng với tiếng gọi khi có những thách thức phát sinh trong cộng đồng tín hữu mới. Khi nghĩ về việc “đầy dẫy Đức Thánh Linh”, có lẽ chúng ta nghĩ đến việc được ban năng quyền để rao giảng về Đấng Christ hay chia sẻ Phúc Âm. Tuy vậy, đặc điểm chính của những người được giao cho trách nhiệm giải quyết xung đột trong việc cấp phát lương thực là “đầy dẫy Thánh Linh và khôn ngoan” (c.3). Tình huống này đòi hỏi những con người bày tỏ bông trái Thánh Linh trong đời sống mình: “yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ” (Gal. 5:22-23). Được đầy dẫy Thánh Linh nghĩa là ở dưới sự điều khiển của Thánh Linh. Thánh Linh giúp chúng ta vượt qua những hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát và mất nhiều thời gian và sức lực.

Làm thế nào để bạn có thể giúp giải quyết những vấn đề ngăn trở sự tấn tới của Phúc Âm?

Arthur Jackson

 

shares