http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 11 tháng 03 năm 2019 – Xóa Sạch

Xóa Sạch

Đọc: Ê-sai 43:25; 44:21-23

Ta đã xóa sự vi phạm của con như mây dày đặc, và tội lỗi con như đám mây. Ê-sai 44:22

Lúc phát minh ra cục tẩy viết chì, kỹ sư người Anh Edward Nairne đang với tay để lấy một mẩu bánh mì. Vào năm 1770, vỏ cứng của bánh mì được sử dụng để tẩy các vết dơ trên giấy. Lấy nhầm miếng nhựa cao su, kỹ sư Nairne phát hiện ra là nó xóa được những chỗ ông viết sai, những “mảnh vụn” cao su được tạo ra khi xóa dễ dàng được phủi sạch bằng tay.

Đối với chúng ta, những sai lầm tệ hại nhất trong đời cũng có thể được tẩy sạch. Chính Chúa là Bánh của Sự Sống—Đấng tẩy sạch tội lỗi của chúng ta bằng sự sống của Ngài, hứa rằng sẽ chẳng nhớ đến tội lỗi của chúng ta nữa. Ê-sai 43:25 chép: “Ta, chính Ta là Đấng vì chính mình mà xóa các sự vi phạm của con, Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi của con nữa”.

Điều này dường như là một sự phục hồi lạ lùng và là điều chúng ta không xứng đáng nhận. Đối với nhiều người, thật khó để tin rằng tội lỗi trong quá khứ của chúng ta có thể được Chúa xóa sạch “như mây dày đặc.” Chúa là Đấng biết hết mọi sự, lại dễ quên tội lỗi chúng ta vậy sao?

Đó thật sự là điều Đức Chúa Trời làm khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Vì quyết định tha thứ tội lỗi của chúng ta và “không nhớ” đến tội lỗi đó nữa, nên Cha Thiên Thượng giải phóng chúng ta để bước tiếp. Không còn bị trì kéo bởi những tội lỗi quá khứ, chúng ta được tự do khỏi mọi vết tích ô dơ và được thanh tẩy để phục vụ Chúa ngay trong hiện tại và mãi mãi.

Dù có thể chúng ta vẫn phải gánh chịu hậu quả, nhưng Chúa xóa sạch tội lỗi, mời gọi chúng ta quay về với Ngài để có được đời sống mới thanh sạch. Không có cách nào tốt hơn là được tẩy sạch.

Lạy Chúa, xin xóa sạch những tội lỗi cũ của con, tẩy xóa quá khứ của con để con có cuộc sống mới trong Ngài. Xin giúp con hiểu rõ sự tha thứ của Ngài và sống vui mừng.

Đâu là những điều của quá khứ mà bạn thấy khó để quên? Hãy xin Chúa giúp bạn tin chắc nơi lời Ngài phán.
Bởi Patricia Raybon

CHÚ GIẢI
Chủ đề tha thứ được tìm thấy trong Ê-sai 44:21-23 mô tả ân điển và lòng thương xót rời rộng của Chúa, là Đấng tha thứ. Tại đây, Chúa phán với dân sự ương ngạnh của Ngài và kêu gọi họ đến với 3 đáp ứng quan trọng. Trước hết, họ cần nhớ rằng họ được Ngài tạo dựng và được kêu gọi bước vào mối tương giao với Ngài – vì Ngài không bao giờ quên họ (c.21). Dù họ đã lạc lối trong đời sống tâm linh, nhưng Đức Giê-hô-va đã tuôn đổ sự tha thứ trên họ. Họ nên đáp ứng với sự tha thứ này thế nào? Họ phải quay trở lại với Ngài (c.22), chấp nhận món quà cứu chuộc của Ngài. Cuối cùng, họ phải làm chứng về cách mà mọi tạo vật vui mừng với ân điển và tình yêu thương của Đấng sẵn sàng tha thứ của họ (c.23). Cũng giống như vinh quang của Chúa được bày tỏ qua sự sáng tạo của Ngài, Ngài cũng đã bày tỏ vinh quang đó qua dân giao ước của Ngài, là dân được cứu chuộc, được phục hồi và tha thứ.
Bill Crowder

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=idk8RtSf6fQ&t=6s