http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 11 tháng 03 năm 2019 – Xóa Sạch

Xóa Sạch

Kinh Thánh nền tảng:
Êsai: 43:25

25 Ấy chính ta, là Đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi; ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa.
Êsai: 44:21-23
21 Hỡi Gia-cốp, hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nhớ các điều nầy! Vì ngươi là tôi tớ ta. Ta đã gây nên ngươi; hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi là tôi tớ ta, ta sẽ không quên ngươi! 22 Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm, và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi. 23 Hỡi các từng trời, hãy hát vui mừng vì Đức Giê-hô-va đã làm hoàn thành! Hỡi các nơi sâu dưới đất, hãy reo la! Hỡi các núi, rừng cùng mọi cây cối trên rừng, hãy cất tiếng mà hát! vì Đức Giê-hô-va đã chuộc Gia-cốp, và sẽ tỏ sự vinh hiển Ngài ra trong Y-sơ-ra-ên.
Ê-sai 1: 11-20
11 Đức Giê-hô-va phán: Muôn vàn của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. 12 Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi giày đạp hành lang ta? 13 Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa! Ta gớm ghét mùi hương, ngày trăng mới, ngày sa-bát cùng sự rao nhóm hội; ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. 14 Thật, lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi, là nặng nề cho ta, ta lấy làm mệt mà gánh lấy. 15 Vậy nên, khi các ngươi giơ tay,thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu. 16 Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch! Hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta. Đừng làm dữ nữa. 17 Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người góa bụa. 18 Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên. 19 Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời,sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. 20 Nhược bằng các ngươi chẳng khứng và bạn nghịch, sẽ bị nuốt bởi gươm; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán.

 • Có nhận ra mình đang là con chiên với cái bộ lông có màu đỏ không?
 • Đỏ vì tội lỗi chưa xưng ra hết với Chúa, xin Chúa chỉ ra những tội lỗi mình không biết. Kể cả tội lỗi như dâng mình cho tà thần. Phần này cần phải học thật kỹ.
 • Đỏ vì tội mà chúng ta cho là nhỏ nhỏ không đáng kể nên không cần xưng ra với Chúa.
 • Đỏ vì cớ chúng ta vẫn còn giữ lại một cái thói quen, một tư tưởng không đúng với Kinh Thánh như: giữ lời truyền khẩu, tin thầy bói,tin dị đoan, tin vào chuyện huyễn hoặc linh thiêng của một nơi thờ cúng nào đó, sợ ma, đừng sợ ma mà hãy sợ và tránh xa cám dỗ của Satan.
 • Làm sao để được trắng:
 • Ăn năn xưng tội với chính Chúa.
  Thi Thiên 103: 8-12
  8 Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn,
  Chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ. 9 Ngài không bắt tội luôn luôn, Cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. 10 Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, Cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. 11 Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu,
  Thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.
  12 Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu.
  I Giăng 1:8-10
  8 Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính
  chúng ta lừa dối mình,và lẽ thật không ở trong chúng ta. 9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. 10 Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng
  ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.
 • Tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa của cuộc đời mình. Đôi khi chúng ta nghĩ chúng ta đã đi nhà thờ từ bé, nghiễm nhiên là được cứu, coi chừng sai lầm đó.
  Rô-ma 10:
  9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin
  rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; 10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.
 • Phải làm chứng cho con cái khi nó có sự hiểu biết, giúp nó cầu nguyện tiếp nhận Chúa.
 • Phải tin Chúa là cứu Chúa của mình bằng cả tấm lòng, thân hồn linh.

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=idk8RtSf6fQ&t=6s