http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 11 tháng 06 năm 2019 – Chúa Của Mọi Người

Chúa Của Mọi Người

Kinh Thánh nền tảng: Công vụ 2:1-12

1 Vào ngày Lễ Thất Tuần, họ đang họp chung một chỗ.
2 Bỗng nhiên có tiếng như gió mạnh thổi ào ào từ trời đầy khắp phòng nơi họ đang ngồi.
3 Họ thấy các ngọn lửa tản ra đậu trên mỗi người.
4 Tất cả được đầy Thánh Linh và bắt đầu nói các thứ ngôn ngữ khác theo quyền năng Thánh Linh cho.
5 Lúc ấy tại Giê-ru-sa-lem cũng có mấy người Do-thái sùng đạo đến từ mọi nước trên thế giới.
6 Khi nghe tiếng ồn ào thì nhiều người chạy lại. Ai nấy đều ngạc nhiên vì mỗi người nghe các tín hữu nói tiếng của chính nước mình.
7 Họ sửng sốt hỏi nhau, “Nầy, có phải tất cả mấy người đang nói đó đều là người Ga-li-lê không?
8 Thế tại sao chúng ta nghe họ nói tiếng của nước chúng ta? Chúng ta thuộc nhiều nơi khác nhau:
9 Miền Ba-thia, Mê-đi, Ê-lam, Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đia, Cáp-ba-đốc, Bôn-tu, Á châu,
10 Phi-ri-gi, Băm-phi-lia, Ai-cập, các miền thuộc Ly-bi gần Xy-ren, La-mã
11 gồm người Do-thái và những người đã trở thành dân Do-thái, miền Cơ-rết và Á-rập. Chúng ta nghe họ thuật lại những việc lớn mà Thượng Đế đã làm bằng chính ngôn ngữ của nước chúng ta!”
12 Mọi người đều ngạc nhiên và hoang mang hỏi nhau, “Việc nầy là nghĩa làm sao?”

13 Nhưng có kẻ khác nhạo cười bảo,“Họ đang say vì uống quá nhiều rượu đó.”

 • Chúng ta có Đức Thánh Linh chưa?
 • Có !
 • Chúng ta có để Đức Thánh Linh chiếm hữu và ngự trên ngai lòng mình hay chưa?
  Bao nhiêu phần trăm?
 • Chúng ta có quyết định làm theo đại mạng lệnh của Chúa hay không?
  “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Cong 1:8)
 • Khi đi làm chứng về Phúc Âm chúng ta có những thuận lợi và khó khăn gì?
 • Người ta không cần
 • Đời sống khó khăn, sức khỏe, bất an ( thuận lợi)
  Để chúng ta thấy chúng ta cần Chúa giúp!

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=N6_ffUbrHBA