http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 11 tháng 1 năm 2019 – Những Chiều Kích Vô Hạn

Những Chiều Kích Vô Hạn

Đọc: Ê-phê-sô 3:16–21

Tôi cũng cầu nguyện để… anh em có thể thấu hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu… của Đấng Christ. Ê-phê-sô 3:17–18

Tôi vẫn nằm trên bàn chụp và hít thở theo hiệu lệnh trong lúc cái máy chạy ro ro và lách cách. Tôi biết nhiều người đã từng trải qua các đợt chẩn đoán hình ảnh MRI, nhưng đối với người mắc chứng sợ không gian hẹp như tôi, trải nghiệm đó đòi hỏi tôi phải tập trung vào điều gì đó—Một Ai Đó—vĩ đại hơn chính tôi.

Trong tâm trí tôi, câu Kinh Thánh – “chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu… của Đấng Christ” (Êph. 3:18) – cứ hiện ra theo nhịp của tiếng máy chạy. Trong lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô cho hội thánh Ê-phê-sô, ông mô tả bốn chiều kích trong tình yêu của Chúa nhằm nhấn mạnh tình yêu vô hạn và sự hiện diện không ngừng của Ngài.

Chỗ nằm của tôi trong máy MRI đã cung cấp một hình ảnh mới mẻ cho sự hiểu biết của tôi. Chiều rộng: mỗi bên 15 cm tính từ cánh tay khép chặt vào hai bên sườn, bên trong ống. Chiều dài: khoảng cách từ hai đầu ống trụ, kéo dài từ đỉnh đầu đến gót chân. Chiều cao: 15 cm tính từ chóp mũi của tôi đến “trần” ống. Chiều sâu: hệ thống ống gắn chặt vào nền nhà bên dưới, nâng đỡ thân tôi. Bốn chiều không gian minh họa cho sự hiện diện của Chúa xung quanh tôi, giữ tôi trong ống MRI và trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Tình yêu của Chúa luôn bao phủ chúng ta. Chiều rộng: Ngài dang rộng vòng tay Ngài để vươn tới mọi người ở mọi nơi. Chiều dài: Tình yêu Ngài không bao giờ vơi cạn. Chiều cao: Ngài nâng chúng ta lên. Chiều sâu: Ngài hạ xuống, giữ chặt chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Không gì có thể chia cắt chúng ta khỏi Ngài! (Rô. 8:38–39).

Lạy Chúa, xin giúp chúng con dừng lại để suy ngẫm về tình yêu toàn diện của Ngài dành cho chúng con!


Đâu là những hoàn cảnh khiến bạn nghi ngờ tình yêu của Chúa? Bạn sẽ chọn tin cậy Ngài thế nào?
bởi Elisa Morgan


CHÚ GIẢI
Ê-phê-sô 3:16-21 thật sự là lời cầu nguyện xuất phát từ bối cảnh Ê-phê-sô 2, là chương Kinh Thánh mà Phao-lô liệt kê điều Chúa đã làm cho chúng ta. Dù chúng ta đã chết trong tội lỗi mình, nhưng Chúa ban cho chúng ta sự sống mới (2:1-10) và đem người Do Thái và dân ngoại lại với nhau để hình thành nên hội thánh của Ngài (2:11-22). Trong Ê-phê-sô 3, Phao-lô dựa trên điều đó khi nói rằng: “Bởi lý do đó…” (3:1). Nhưng rồi ông dừng lại để giải thích về vai trò đặc biệt của ông trong việc chia sẻ với họ về “sự mầu nhiệm” của hội thánh (c.2-6). Tất cả điều này chuẩn bị cho câu 16-21, khi ông quay trở lại cụm từ trong 3:1: “Bởi lý do đó…” (c.14). Qua sách Ê-phê-sô, chúng ta thấy chủ đề về ân điển rời rộng của Chúa, là điều chúng ta không xứng đáng nhận và “sự phong phú của vinh quang Ngài” được bày tỏ cho con dân Ngài.
Tim Gustafson