http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 11 tháng 1 năm 2019 – Những Chiều Kích Vô Hạn

Những Chiều Kích Vô Hạn

Đọc: Ê-phê-sô 3:16–21

Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay cho chúng ta biết Chúa yêu chúng ta vô cùng. Chúng ta phải hiểu thật tỏ tường tình yêu của Chúa dành cho chúng ta để chúng ta sống mỗi ngày xứng đáng hơn, ích lợi hơn cho Chúa!

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=300it68FBm8