http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 11 tháng 11 năm 2018 – Niềm Hy Vọng Chắc Chắn

Niềm Vọng Chắc Chắn

Đọc: Phi-líp 1:19-26

Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ, còn chết là ích lợi. Phi-líp 1:21

 

Tiến sĩ William Wallace đang phục vụ trong vai trò bác sĩ giáo sĩ tại Ngô Châu, Trung Quốc vào thập niên 1940 khi Nhật Bản tấn công Trung Quốc. Ông Wallace, đứng đầu Bệnh viện Stout Memorial vào lúc đó đã chỉ thị cho bệnh viện đưa dụng cụ của ông xuống sà lan và tiếp tục chữa bệnh trong khi đang trôi nổi trên sông để tránh sự tấn công của bộ binh.

Trong những lúc hiểm nguy, Phi-líp 1:21—một trong những câu Kinh Thánh yêu thích của Wallace—đã nhắc nhở ông rằng nếu ông sống, ông có công việc để làm là vì Cứu Chúa; nhưng nếu ông chết, ông có lời hứa về sự sống đời đời với Đấng Christ. Câu Kinh Thánh này mang ý nghĩa đặc biệt khi ông qua đời trong lúc bị giam cầm bất công vào năm 1951.

Những điều sứ đồ Phao-lô viết phản ánh sự tận hiến sâu sắc mà chúng ta có thể khao khát khi là môn đồ của Chúa Jêsus; giúp chúng ta có thể đối mặt với những thử thách và ngay cả nguy hiểm vì cớ Ngài. Đó là sự tận hiến đến bởi năng quyền của Thánh Linh và lời cầu nguyện của những người thân yêu (c.19). Đó cũng là lời hứa. Ngay cả khi chúng ta từ bỏ chính mình để phục vụ không ngưng nghỉ trong những hoàn cảnh khó khăn, thì câu Kinh Thánh này kèm theo lời nhắc nhở: Khi cuộc sống và công việc kết thúc ở đây, chúng ta vẫn có niềm vui về sự sống đời đời với Chúa Jêsus phía trước.

Trong những giờ phút khó khăn nhất, với tấm lòng tận tâm bước với Đấng Christ hôm nay, và với đôi mắt chăm xem vào lời hứa về sự sống đời đời với Ngài, nguyện những ngày và những hành động của chúng ta sẽ đem tình yêu của Chúa đến cho người khác.

Lạy Cha, xin khiến con trở nên người đầy tớ luôn sẵn lòng phục vụ trong những lúc yếu đuối lẫn khi mạnh mẽ.

Những sự hy sinh cho Chúa là cơ hội để bày tỏ tình yêu của Ngài.
bởi Randy Kilgore

CHÚ GIẢI
Khi một tín hữu qua đời, chúng ta thường an ủi tang quyến với những lời này: “Ông ấy/bà ấy giờ đang ở với Chúa.” Phao-lô cũng khẳng định điều chắc chắn này khi ông mạnh mẽ tuyên bố rằng lúc qua đời, ông sẽ “ra đi và về ở với Đấng Christ” (Phil. 1:23). Sự tin chắc của Phao-lô được xây dựng trên nền tảng lời của Chúa Jêsus. Khi Đấng Christ chịu chết trên cây thập tự vì tội lỗi của chúng ta, Ngài đã hứa với tên cướp đặt lòng tin cậy Ngài: “Thật, Ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với Ta trong Pa-ra-đi” (Lu. 23:43).

Chúng ta biết gì về thiên đàng? Sứ đồ Phao-lô đã thấy nhưng không được phép nói bất cứ điều gì về thiên đàng (II Côr. 12:3–4), và sứ đồ Giăng đã thấy nhưng mô tả thiên đàng cách kín giấu trong Khải huyền 21–22. Nhưng khi Chúa Jêsus mô tả thiên đàng là “nhà Cha Ta” (Gi. 14:2), Ngài nói về sự chào đón, sự ấm áp và mật thiết mà chúng ta sẽ cảm nhận được khi ở đó với Ngài.