Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 11...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 11 tháng 3 năm 2017

42
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 11 tháng 3 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Đọc: Thi Thiên 86:1-13 |
Trong ngày gian truân, con sẽ kêu cầu cùng Chúa, vì Chúa nhậm lời con. Thi Thiên 86:7

Tín hiệu cấp cứu quốc tế “Mayday”(Cấp cứu) luôn được lặp lại 3 lần liên tiếp – “Mayday – Mayday – Mayday” – để tình huống sẽ được hiểu rõ là tình trạng khẩn cấp đe dọa đến tính mạng. Từ này được Frederick Stanley Mockford, viên chức radio cao cấp tạo ra vào năm 1923 tại Sân bay Croydon, nước Anh. Lúc bấy giờ, sân bay mà ngày nay đã bị đóng cửa có nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay Le Bourget ở nước Pháp. Theo Viện Bảo Tàng Hàng Hải Quốc Gia, Mockfork đặt ra từ Mayday (“Cấp cứu”) từ chữ m’aidez trong tiếng Pháp, nghĩa là “cứu tôi với”.

Trong suốt cuộc đời của Vua Đa-vít, ông đã đối diện với những nguy cấp dường như không có lối thoát. Tuy vậy, chúng ta đọc trong Thi Thiên 86 rằng suốt những giờ phút đen tối, lòng tin của Đa-vít vẫn đặt trọn nơi Chúa. “Lạy Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của con, Xin để ý đến tiếng nài xin của con. Trong ngày gian truân, con sẽ kêu cầu cùng Chúa, vì Chúa nhậm lời con” (c.6-7).

Đa-vít cũng nhìn vượt trên mối nguy hiểm tức thời bằng cách kêu cầu Chúa dẫn bước ông. “Lạy Đức Giê-hô-va, xin dạy con đường lối của Chúa, thì con sẽ đi theo chân lý của Ngài; Xin khiến lòng con kính sợ danh Ngài” (c.11). Khi khủng hoảng qua đi, ông vẫn muốn tiếp tục bước đi với Chúa.

Những hoàn cảnh khó khăn nhất có thể trở thành con đường dẫn đến mối quan hệ sâu sắc hơn với Chúa. Điều này bắt đầu khi chúng ta kêu cầu Ngài giúp đỡ trong lúc hoạn nạn, và cũng dẫn dắt chúng ta đi trong đường lối Ngài mỗi ngày.

Lạy Chúa, như khi chúng con kêu cầu Ngài giúp đỡ, xin giúp chúng con cứ đồng bước với Ngài khi khủng hoảng qua đi.
Chúa nghe lời kêu xin giúp đỡ của chúng ta và dẫn chúng ta đi trong đường Ngài.
CHÚ GIẢI: Trong phần Thi Thiên hôm nay, Đa-vít cầu xin sự giúp đỡ của Chúa trong lúc khó khăn nhưng ông đã nhìn vượt trên những khó khăn đó. Trong câu 11, ông xin Chúa dạy ông đường lối của Ngài, để ông có thể nương cậy nơi sự thành tín của Chúa. Đa-vít biết rằng học biết đường lối Chúa sẽ làm thay đổi cách ông phản ứng lại những hoàn cảnh trong đời sống. Dành thời gian với Chúa, học biết Ngài là ai và những điều Ngài đã làm, sẽ khiến chúng ta gần Ngài hơn và điều đó cũng thay đổi chúng ta. Bạn có đang đối diện với nan đề nào cần Chúa giúp đỡ không?
shares