Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 11...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 11 tháng 9 năm 2017

94
0
http://baigiangtinlanh.com
Đấng thấu hiểu

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 11 tháng 9 năm 2017

Đấng Thấu Hiểu

Đọc: Giăng 1:1-18 |

Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta. Giăng 1:14

John Babler là mục sư tuyên úy cho sở cảnh sát và phòng cứu hỏa tại cộng đồng Texas của ông. Trong thời gian nghỉ phép hai mươi tuần, ông đã tham gia chương trình huấn luyện tại học viện cảnh sát để có thể hiểu rõ hơn những tình huống mà nhân viên thi hành luật phải đối diện. Khi dành thời gian với các học viên khác và học biết về những thách thức khắc nghiệt của nghề nghiệp, Babler đã có sự hiểu biết mới mẻ về sự khiêm nhường và cảm thông. Trong tương lai, ông mong rằng mình có thể tư vấn hiệu quả hơn cho những sĩ quan cảnh sát là những người phải tranh chiến với những căng thẳng, mệt mỏi và mất mát về mặt tinh thần.

Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời hiểu những sự việc mà chúng ta đối diện vì Ngài tạo nên chúng ta và nhìn thấy mọi điều xảy đến với chúng ta. Chúng ta cũng biết rằng Ngài thấu hiểu vì Ngài đã đến thế gian và sống như loài người. Ngài “đã trở nên xác thể, ở giữa chúng ta” trong Jêsus Christ (Giăng 1:14).

Cuộc sống trên đất của Chúa Jêsus gặp nhiều khó khăn. Ngài cảm nhận cái nóng cháy da của mặt trời, cơn đau khi bụng đói, đời sống bấp bênh, không nhà cửa. Về mặt cảm xúc, Ngài trải qua những lúc căng thẳng vì bất đồng, đau đớn khi bị phản bội và liên tục bị đe dọa hành hung.

Chúa Jêsus cũng tận hưởng niềm vui trong tình bạn và tình yêu gia đình, cũng như phải từng trải những điều tệ hại nhất mà chúng ta đối diện trên đất. Ngài đem đến niềm hi vọng. Ngài là Đấng Mưu Luận Lạ Lùng, Đấng luôn kiên nhẫn lắng nghe những nỗi niềm của chúng ta với sự cảm thông và quan tâm (Ês. 9:6). Ngài là Đấng có thể nói rằng: “Ta đã trải qua điều đó. Ta hiểu hết.”

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì quá quan tâm chúng con đến nỗi đã hạ mình xuống thế gian này trong thân xác con người. Con biết Ngài thấu hiểu mọi điều trong đời sống con. Con xin dâng mọi lo lắng lên cho Ngài.
Chúa thấu hiểu những tranh chiến mà chúng ta đối diện.

bởi Jennifer Benson Schuldt |

 

shares