Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12 tháng 03 năm 2018

56
0
http://baigiangtinlanh.com
Ba Chữ Cái Của Đức Tin

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12 tháng 03 năm 2018

Ba Chữ Cái Của Đức Tin

Đọc: Ha-ba-cúc 3:17–19

Con vẫn vui mừng trong Đức Giê-hô-va; con vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con. Ha-ba-cúc 3:18

Với khuynh hướng bi quan, tôi thường nhanh chóng kết luận tiêu cực về những hoàn cảnh trong cuộc đời mình. Nếu nỗ lực làm việc của tôi bị thất bại, tôi dễ cho rằng những dự án khác cũng sẽ không thành công và dù chẳng liên quan gì với nhau, tôi sẽ không dám động vào việc gì. Khổ thân cho tôi! Tôi là một người mẹ tồi tệ khi không thể làm cái gì nên hình. Sự thất bại trong một lĩnh vực đã có những tác động không cần thiết đến cảm xúc của tôi trong nhiều lĩnh vực khác.

Không khó để tôi tưởng tượng ra cảnh tiên tri Ha-ba-cúc phản ứng với điều Chúa vừa bày tỏ cho ông. Ông có nhiều lý do để tuyệt vọng sau khi thấy những hoạn nạn sắp xảy đến với dân Chúa: nhiều năm trường đầy gian khổ đang chờ ở phía trước. Mọi thứ thật sự rất ảm đạm: không hoa lợi, không thịt, và không có những tiện nghi vật chất. Lời của ông đưa tôi xuống tận cùng của sự bi quan tuyệt vọng cho đến khi ông vực tôi dậy bằng từ gồm ba chữ cái: vẫn. “Con vẫn vui mừng trong Đức Giê-hô-va” (Ha. 3:18). Dù biết trước mọi gian khó, Ha-ba-cúc vẫn tìm được lý do để vui mừng vì ông biết Chúa là Đấng thế nào.

Có lẽ chúng ta thường phóng đại những nan đề của mình, nhưng Ha-ba-cúc đã thật sự đối diện với những gian khó cùng cực. Nếu ông có thể cất lên lời ca ngợi Chúa trong những giờ phút đó thì chúng ta cũng có thể làm được. Khi sa xuống tận cùng của sự tuyệt vọng, chúng ta có thể ngước trông lên Chúa là Đấng nâng chúng ta lên.

Lạy Chúa, Ngài chính là lí do khiến chúng con vui mừng. Xin giúp con chăm xem Ngài trong những hoàn cảnh đau buồn và khó khăn.
Chúa là lý do khiến chúng ta vui mừng giữa lúc tuyệt vọng.

bởi Kirsten Holmberg 

CHÚ GIẢI

Chúng ta không biết nhiều về tiên tri Ha-ba-cúc. Dù Kinh Thánh không cho biết về cha của ông, chi phái hay quê hương của ông. Tuy vậy, người ta tin rằng ông là tiên tri và là nhạc sĩ trong đền thờ bởi vì ông có những nhạc cụ bằng dây (xem Ha. 3:9). Có lẽ ông là người cùng thời với tiên tri Na-hum, Sô-phô-ni và Giê-rê-mi. Ông nói tiên tri trong một giai đoạn bạo lực và hỗn độn chính trị mà bắt đầu trong bối cảnh A-si-ri dấy lên, ông tiếp tục chức vụ trong suốt giai đoạn Ba-by-lôn chiến thắng trên Giê-ru-sa-lem (597 TC) và kết thúc chức vụ trong giai đoạn sụp đổ của Ba-by-lôn trước người Ba Tư (539 TC).

Hẳn là ông đã cảm nhận sự ảnh hưởng từ cái chết của vị vua Giô-si-a thiện lành, là người đã đem dân Giu-đa trở về với Chúa trong một thời gian ngắn. Trước và sau sự trị vì của Giô-si-a, dân Giu-đa đã xây khỏi Chúa và sa sút về thuộc linh và đạo đức, họ cũng thờ lạy thần tượng. Điều đó đã khiến Ha-ba-búc tuyệt vọng. Trong sách ngắn của mình, ông hỏi (than phiền với) Chúa với tấm lòng nặng nề, và Chúa trả lời ông. Cuối cùng, vị tiên tri hiểu hơn về sự công lý của Chúa.

Bạn đã kinh nghiệm Chúa ban cho bạn niềm vui trong lúc đau đớn thế nào?

Alyson Kieda

 

shares