http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12 tháng 03 năm 2019 – Có Trở Ngại

Có Trở Ngại

Kinh Thánh nền tảng:
Châm-ngôn 16:1-3,9

1 Việc toan liệu của lòng thuộc về loài người; Còn sự đáp lời của lưỡi do Đức Giê-hô-va mà đến. 2 Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình; Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng.
3 Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va, Thì những mưu ý mình sẽ được thành công Câu 9: Lòng người toan định đường lối mình;
Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.

 • Lập kế hoạch hay không?
 1. Bắt buộc phải lập kế hoạch
  Luca 14:28-32
  28 Vả, trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp, mà
  trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng
  chăng sao? 29 E khi đã xây nền rồi,không làm xong được, thì mọi người thấy
  liền chê cười, 30 và rằng: Người nầy khởi công xây, mà không thể làm xong được! 31 Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác, mà trước không ngồi bàn luận xem mình đem đi một muôn lính có thể địch nổi vua kia đem hai muôn cùng chăng sao? 32 Bằng chẳng nổi, khi vua kia còn ở xa, sai sứ đi xin hòa.
  (học KT là không theo cảm tính cảm tình, phần lớn chia phe phái là do bất đồng quan điểm mà ra)
 2. Lập kế hoạch giúp chúng ta tránh bớt sai xót, vì sai xót chính là trở ngại rất lớn.
 • Tại sao có trở ngại:
 1. Thiếu sự cầu nguyện.
 2. Thiếu lập kế hoạch chi tiết.
 3. Thiếu sự đồng cảm.
 4. Là việc không tránh khỏi, vấn đề là trở ngại ít hay nhiều, nhỏ hay lớn mà thôi.
 • Phản ứng trước trở ngại:
 1. Trách ngay, nghĩ rằng trách để người ta thấy sai mà sửa mà rút kinh nghiệm mà thay đổi. Không khéo sẽ có buồn giận, cãi nhau, bỏ việc.
 2. Trong lúc làm thấy khó khăn im lặng, mặc kệ với ác ý để nó thất bại cho đáng đời, cho chừa cái tội không hỏi ý mình, không thông qua mình.
 3. Không trách móc cách vội vã, không im lặng trong ác ý, nhưng ra tay giúp đỡ trong sự hòa giải và nâng đỡ. Dùng Lời Chúa nâng đỡ, dùng sự cầu thy mà tiếp sức. Dùng những kinh nghiệm mình trãi qua mà nâng đỡ, dùng những khải tượng, những mục tiêu, mục đích với những kết quả tốt đẹp mà nâng đỡ động viên an ủi khích lệ.
 4. -Cảm tạ Chúa, nhờ cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh.
  Rô-ma 8:28:
  Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến
  Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.
 • Xin Chúa giúp thay đổi chính mình và người khác, dung hòa giữa mọi người.
  Ma-thi-ơ 5:9
  Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!

Ông Bà Anh Chị Em Học Cùng Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=JfkQdVosxow&t=3s