http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12 tháng 03 năm 2019 – Có Trở Ngại

Có Trở Ngại

Đọc: Châm ngôn 16:1-3, 9

Con người hoạch định đường lối mình, nhưng Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người. Châm ngôn 16:9

“Đùa với tôi à?” Tôi đã bị trễ rồi. Nhưng biển chỉ đường phía trước bảo tôi phải điều chỉnh những mong đợi của mình: “Có Trở Ngại”. Các phương tiện đang chạy chậm lại.

Tôi đã phải bật cười: Tôi mong đợi mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch lý tưởng của mình; tôi không biết trước là mình sẽ gặp đoạn đường thi công.

Trong lĩnh vực thuộc linh, hầu như không ai trong chúng ta lên kế hoạch cho những khủng hoảng khiến chúng ta gặp trở ngại hoặc phải thay đổi lộ trình. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ về điều đó, tôi nhớ lại nhiều lần hoàn cảnh đã buộc tôi phải đổi hướng đi—bằng những cách đơn giản hay phức tạp. Sự chậm trễ xảy ra.

Sa-lô-môn chưa bao giờ nhìn thấy biển báo nói rằng: “Có Trở Ngại.” Nhưng trong Châm ngôn 16, ông nêu lên sự tương phản giữa kế hoạch của chúng ta với sự dẫn dắt thần hựu của Chúa. Bản dịch The Message diễn giải câu 1 như sau: “Con người lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhưng Đức Chúa Trời quyết định sau cùng.” Sa-lô-môn lặp lại ý đó trong câu 9, ông nói thêm rằng dù chúng ta “hoạch định đường lối mình, nhưng Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.” Nói cách khác, chúng ta có ý tưởng về những điều phải xảy ra, nhưng đôi khi Chúa có đường lối khác cho chúng ta.

Làm sao tôi lại quên mất lẽ thật thuộc linh này? Đôi khi tôi lập kế hoạch mà quên cầu hỏi kế hoạch của Ngài là gì. Tôi bực tức khi gặp trở ngại.

Nhưng thay vì lo lắng, chúng ta có thể làm theo lời dạy của Sa-lô-môn, tin cậy rằng Chúa dẫn dắt chúng ta từng bước khi chúng ta tìm kiếm Ngài trong tinh thần cầu nguyện, chờ đợi sự dẫn dắt của Ngài, và luôn để Ngài điều hướng chúng ta.

Bạn thường đối mặt với sự chậm trễ và trở ngại không mong muốn như thế nào? Khi có những thất vọng, điều gì sẽ giúp bạn nương dựa vào Chúa và tin cậy Ngài càng hơn?

Hãy tin cậy Chúa thay vì lo lắng. Chúa sẽ dẫn dắt đường lối bạn.
Bởi Adam Holz

CHÚ GIẢI
Những câu châm ngôn không phải là lời chỉ dẫn từng bước về việc phải làm trong mỗi khoảnh khắc. Trái lại, châm ngôn cho chúng ta những nguyên tắc chung để sống khôn ngoan. Châm ngôn chỉ cho chúng ta cách sống với mọi người, và cách tránh xa kẻ dại dột – hoặc cách để không còn dại dột nữa. Khi chúng ta thực hành sự khôn ngoan trong châm ngôn, chúng ta sẽ không lao vào những kế hoạch thiếu suy xét. Chúng ta học cách tận dụng những nguồn lực mà Chúa ban cho. Chúng ta sẽ ngày càng tăng trưởng, và tránh được vô số tai họa. Châm ngôn không cho chúng ta biết những kế hoạch nào nên thực hiện; mà dạy chúng ta cách để lên kế hoạch khôn ngoan và phó thác kế hoạch đó cho Chúa (Châm. 16:3).
Tim Gustafson

Ông Bà Anh Chị Em Học Cùng Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=JfkQdVosxow&t=3s