Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12 tháng 04 năm 2018

120
0
http://baigiangtinlanh.com
Đức Tin, Yêu Thương, Trông Cậy

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12 tháng 04 năm 2018

Đức Tin, Yêu Thương, Trông Cậy

Đọc: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-3

Chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về tất cả anh em. I Tê-sa-lô-ni-ca 1:2

Dì Kathy của tôi đã chăm sóc bố của dì (là ông ngoại của tôi) suốt mười năm tại nhà dì. Dì nấu ăn và vệ sinh cho ông khi ông không thể tự làm được, rồi làm y tá cho ông khi sức khỏe của ông giảm sút.

Tấm lòng phục vụ của dì là tấm gương thời hiện đại cho những lời của sứ đồ Phao-lô gửi đến người Tê-sa-lô-ni-ca khi ông tạ ơn Chúa về “công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương, sự kiên nhẫn trong hi vọng của anh em nơi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ” (I Tês. 1:3).

Dì của tôi đã phục vụ bằng đức tin và tình yêu. Sự chăm sóc liên tục mỗi ngày của dì đến bởi lòng tin rằng Chúa đã kêu gọi dì cho công tác quan trọng này. Công khó của dì xuất phát từ tình yêu dành cho Chúa và cho bố của mình.

Dì cũng chịu đựng trong hy vọng. Ông tôi là người rất tốt bụng, nhưng thật không dễ dàng khi thấy ông yếu dần đi. Dì đã hy sinh thời gian cho gia đình và bạn bè, thời gian du lịch ít ỏi để chăm sóc ông. Dì chịu đựng được là vì trông cậy rằng Chúa sẽ thêm sức cho dì mỗi ngày, cùng với hy vọng về một thiên đàng đang chờ đợi ông.

Dù chăm sóc người thân, giúp đỡ hàng xóm hay làm công tác tình nguyện, hãy được khích lệ khi bạn làm công việc Chúa kêu gọi. Công khó của bạn sẽ là lời chứng mạnh mẽ cho đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương.

Lạy Chúa, hôm nay xin cho con thấy nhu cầu của người khác và xin hướng dẫn con để biết cách giúp đỡ họ, xin cũng ban cho con năng quyền của Thánh Linh để vâng theo. Nguyện con sẽ sống bày tỏ đức tin, tình yêu thương và sự trông cậy mà Ngài đã ban cho.
Vinh quang của cuộc đời là yêu thương, chứ không phải được yêu; ban cho chứ không phải nhận lãnh; phục vụ chứ không phải được phục vụ.

bởi Lisa M. Samra 

CHÚ GIẢI

Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca là hội thánh “hình mẫu” được mọi người biết đến vì đức tin của họ nơi Chúa (I Tês. 1:7-8). Hội thánh này được khen ngợi vì “công việc của đức tin [anh em], công lao của lòng yêu thương, sự kiên nhẫn trong hi vọng” (c.3). Ba yếu tố đức tin, lòng yêu thương và hy vọng là dấu hiệu của sự tăng trưởng và trưởng thành thuộc linh. Công tác mà Chúa kêu gọi chúng ta làm được thực hiện bởi lòng yêu mến Chúa và yêu thương người lân cận (Lu. 10:27). Yêu thương không phải là điều dễ, vì đó là điều chúng ta phải học. Và chúng ta được “dạy phải yêu thương nhau” (I Tês. 4:9). Phao-lô đã đúng khi gọi đó là “công lao của lòng yêu thương” (1:3, phần nhấn mạnh được thêm vào). Khi nhắc đến sự tái lâm của Đấng Christ ở cuối mỗi chương (1:10; 2:19; 3:13; 4:15; 5:23), Phao-lô đang nói về “sự kiên nhẫn trong hi vọng” “nơi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ” (1:3). Nói về ba yếu tố “đức tin, yêu thương và hi vọng” ở một phần Kinh Thánh khác, sứ đồ Phao-lô nói: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, hi vọng, tình yêu thương; nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương” (I Côr. 13:13).

Cuộc đời bạn có bày tỏ công việc của đức tin, công lao của lòng yêu thương và sự kiên nhẫn trong hi vọng không?

Sim Kay Tee

shares