Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12 tháng 07 năm 2018

25
0
HTTP://BAIGIANGTINLANH.COM
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12 tháng 07 năm 2018

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12 tháng 07 năm 2018

Chiếc Neo Vững Chắc Khi Sợ Hãi

Đọc: Ê-sai 51:12–16

Ta, chính Ta là Đấng an ủi các ngươi. Ê-sai 51:12

Bạn có phải là người lo lắng không? Tôi thì có. Hầu như ngày nào tôi cũng vật lộn với lo lắng. Tôi lo chuyện lớn lẫn chuyện vụn vặt. Đôi lúc, dường như tôi lo lắng về mọi thứ. Một lần khi còn niên thiếu, tôi đã gọi cho cảnh sát vì ba mẹ về nhà trễ đến bốn tiếng.

Kinh Thánh nhiều lần bảo chúng ta chớ lo lắng. Bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng tốt lành và quyền năng và bởi vì Ngài đã sai Chúa Jêsus đến chết thay cho chúng ta và ban Đức Thánh Linh đến để hướng dẫn chúng ta, nên chúng ta đừng để sợ hãi lấn át đời sống mình. Có thể chúng ta đối diện với nhiều điều khó khăn nhưng Đức Chúa Trời đã hứa sẽ ở cùng chúng ta trong mọi cảnh ngộ đó.

Phân đoạn Kinh Thánh đã giúp tôi rất nhiều trong những lúc sợ hãi là Ê-sai 51:12–16. Đức Chúa Trời nhắc nhở dân Ngài khi họ đang trải qua đau khổ cùng cực rằng Ngài vẫn ở với họ, và sự hiện diện đầy an ủi của Ngài vẫn luôn ở cùng họ. Dù mọi thứ có vẻ tệ hại thế nào thì Chúa vẫn phán với họ thông qua tiên tri Ê-sai rằng: “Ta, chính Ta là Đấng an ủi các ngươi” (c.12).

Tôi yêu thích lời hứa đó. Chín từ ngắn gọn này là chiếc neo vững chắc cho tâm hồn tôi. Tôi đã bám víu vào lời hứa này mỗi khi cuộc đời trở nên quá sức chịu đựng, khi nỗi “run sợ” (c.13) cứ mãi dày vò tôi. Thông qua phân đoạn này, Chúa nhắc tôi nhướng mắt lên khỏi những sợ hãi để nhìn lên Đấng “đã giương các tầng trời” (c.13) trong sự tin cậy và nương dựa, Ngài là Đấng đã hứa sẽ an ủi chúng ta.

Lạy Chúa, nhiều khi những tranh chiến trong cuộc đời dường như quá lớn. Nhưng Ngài vĩ đại hơn tất cả. Xin giúp chúng con bám chặt vào lời hứa an ủi của Ngài trong những lúc lo lắng để kinh nghiệm sự chu cấp yêu thương của Ngài khi chúng con đặt lòng tin cậy.
Sự hiện diện an ủi của Chúa mạnh mẽ hơn nỗi sợ của chúng ta.

bởi Adam Holz 

CHÚ GIẢI

Tiên tri Ê-sai thích sử dụng hình ảnh để bày tỏ những ý tưởng đôi khi bổ sung và đôi khi tương phản. Phân đoạn hôm nay trình bày những ý tưởng tương phản. Qua việc yên ủi dân Y-sơ-ra-ên, Ê-sai vẽ nên một bức tranh sinh động mang lại cho người đọc một cái nhìn đẹp đẽ về Đức Chúa Trời so với những người đang cố làm hại họ. Hãy lưu ý những sự tương phản trong các câu 12-15: Đời người như cây cỏ, còn Đức Chúa Trời giương các tầng trời và lập nền móng của đất; cơn giận của kẻ ức hiếp chẳng là gì so với Đấng làm cho biển động. Dù những lời này đem đến sự yên ủi—xét cho cùng thì Đức Chúa Trời là Đấng che phủ chúng ta dưới bóng cánh của Ngài—nhưng điều quan trọng cần hiểu là ông không hề phớt lờ những tranh chiến mà chúng ta đối diện. Ê-sai thừa nhận có kẻ áp bức và kẻ áp bức ấy đầy giận dữ. Nhưng ông khích lệ chúng ta nhìn những khó khăn trong sự nhận biết Đức Chúa Trời là ai và những gì Ngài có thể làm.

Đâu là hoàn cảnh khó khăn mà bạn cần nhìn trong mối tương quan với quyền năng của Đức Chúa Trời?

J.R. Hudberg

shares