Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12 tháng 08 năm 2018

34
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12 tháng 08 năm 2018

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12 tháng 08 năm 2018

Sự Giúp Đỡ Từ Thiên Đàng

Đọc: Giô-suê 10:6-15

Đức Giê-hô-va chiến đấu cho dân Y-sơ-ra-ên. Giô-suê 10:14

SOS – tín hiệu mật mã Morse được tạo ra vào năm 1905 bởi vì các thủy thủ cần một tín hiệu để thông báo khi gặp nguy hiểm. Tín hiệu này được biết đến rộng rãi vào năm 1910 khi con tàu Steamship Kentucky bị chìm đã sử dụng và cứu được tất cả bốn mươi sáu người trên thuyền.

Dù SOS là một sáng kiến mới đây, nhưng tiếng kêu cứu khẩn thiết đã có từ thuở con người mới được tạo dựng. Chúng ta thường nghe thấy tiếng kêu cứu ấy trong câu chuyện Cựu Ước của Giô-suê, người đã đối diện với sự chống đối từ chính dân Y-sơ-ra-ên của mình (Giôs. 9:18) cũng như địa hình hiểm trở (3:15-17) trong hơn mười bốn năm dân Y-sơ-ra-ên đánh chiếm và định cư tại vùng đất mà Chúa đã hứa ban cho họ. Trong suốt giai đoạn khó khăn này, “Đức Giê-hô-va ở cùng với Giô-suê” (6:27).

Trong Giô-suê 10, dân Y-sơ-ra-ên đến trợ giúp cho dân Ga-ba-ôn là đồng minh của Y-sơ-ra-ên, đang bị năm vua tấn công. Giô-suê biết rằng ông cần sự giúp đỡ của Chúa để đánh bại những kẻ thù mạnh sức này (c.12). Chúa đã đáp lời ông bằng một trận mưa đá, Ngài còn làm cho mặt trời dừng lại để dân Y-sơ-ra-ên có thêm thời gian đánh bại kẻ thù. Giô-suê 10:14 ký thuật lại rằng: “Đức Giê-hô-va chiến đấu cho dân Y-sơ-ra-ên!”

Nếu bạn đang ở trong hoàn cảnh thử thách, bạn có thể gửi tín hiệu SOS đến Chúa. Mặc dù sự giúp đỡ từ Chúa sẽ không giống với sự giúp đỡ mà Giô-suê nhận được, nhưng có thể sự giúp đỡ ấy đến từ một công việc bất ngờ, một vị bác sĩ đầy cảm thông hay từ sự bình an trong lúc buồn đau. Hãy vững lòng vì đó là những cách Chúa trả lời cho tiếng kêu cứu của bạn và Ngài đang chiến đấu cho bạn.

Lạy Cha, cảm ơn Ngài đã đi cùng con trên hành trình đầy khó khăn này và đã nghe tiếng kêu cầu của con.
Khi kêu xin Chúa cứu giúp, chúng ta hãy tin rằng Ngài sẽ ở cùng chúng ta.

bởi Lisa M. Samra |

CHÚ GIẢI

Người Ga-ba-ôn sợ Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên nên họ đã lừa Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên để trở thành đồng minh của họ (Giôs. 9). Vì vậy, khi người Ga-ba-ôn kêu cầu dân Y-sơ-ra-ên giúp đỡ (10:6) thì họ đang kêu cầu Đức Chúa Trời.

Chúng ta có chờ đến lúc nguy khó mới tìm đến Chúa không?

Tim Gustafson

shares