http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 12 tháng 08 năm 2019 – Ca Ngợi Sự Sáng Tạo Của Chúa

Ca Ngợi Sự Sáng Tạo Của Chúa

Kinh Thánh nền tảng: Rô-ma 12:3-8

1 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.
2 Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.
3 Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người.
4 Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau,
5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.
6 Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin;
7 ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ;

8 ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm.

 • Cô Chú Anh Chị Em có tin là mỗi chúng ta là một chi thể hay không? Vậy chính bản thân chúng ta là chi thể gì? Kể ra những việc khác nhau của các phần chi thể khác nhau trong nhà Chúa:
 • Hát ngợi khen Chúa!
 • Nấu ăn, phục vụ nước, dọn dẹp, rủa chén bát,
 • Giữ xe, cắm hoa, nhìn thấy việc gì cần là mình làm.
 • Nói tiên tri, Được gọi vào chức vụ, dạy dỗ, khuyên bảo, bố thí, cai trị, thương xót, khích lệ…
 • Có ai không là chi thể không? có ai vô dụng không?
 • C1,2 Thay vì phàn nàn về chính mình thì hãy khám phá sự tốt đẹp mà Chúa tạo dựng nên mình và ngợi khen và hầy việc Chúa.( A họa sĩ, Nick…) Hãy bày tỏ đời sống thờ phượng Chúa ngay trong nơi chúng ta sống và làm việc. Hãy “biến hóa” thay đổi từ bên trong bởi sự đổi mới Chúa cho chúng ta.
 • C3 Đừng kiêu ngạo, cũng đừng quá tự ti.
  Chúng ta có nhìn thấy và đang làm tốt trách nhiệm của bổn phận phần việc mà mình phải làm hay không?
  Kết luận: Mỗi chúng ta là một công trình sáng tạo vĩ đại của chúa! Hãy ngợi khen cảm tạ Chúa vì Ngài tạo dựng nên chúng ta. hãy xin chúa chỉ cho chúng ta điều nào mà chúng ta có thể làm tốt trong vị trí là chi thể trong thân thể của Chúa! Hãy làm thật tốt với trách nhiệm Chúa giao cho!

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=J1mvIhyUwwQ