http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 12 tháng 09 năm 2019 – Chế Ngự Cái Lưỡi

Chế Ngự Cái Lưỡi

Kinh Thánh nền tảng: Gia-cơ 3:1–6

1 Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy, mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn.
2 Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình.
3 Chúng ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa, cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được.
4 Hãy xem những chiếc tàu: dầu cho lớn mấy mặc lòng, và bị gió mạnh đưa đi thây kệ, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cạy bát nó, tùy theo ý người cầm lái.
5 Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ, mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên!

6 Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta,làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy.

Mục đích của bài học cho chúng ta thấy cần phải cẩn thận với lời nói của mình. Chúng ta tự tra xét mình mỗi khi muốn nói lời chỉ trích hay khích lệ người khác.

Trong phần Kinh Thánh này và cả Kinh Thánh:

 • Xin nêu ra những điều không tốt có liên quan đến cái lưỡi( lời nói):
 • Dạy đời người khác, làm cho mình trở nên kiêu ngạomChửi rủa người khác, nói hành, nói xấu người khác, làm tổn thương người khác,nói dối, làm chứng dối, gây cớ vấp phạm, câu 6, cái lưỡi hay là lời nói của chúng ta hết sức nguy hiểm.
  “lưỡi chúng nó là tên độc hay buôn lời dối trá ngoài miệng thì chúc bình an cho kẻ lận cận mình mà trong lòng thì gài bẫy” giê rê mi 9:8
  ​”cham ngon 15:2 Luoi nguoi khon ngoan truyen ra su tri thuc cach phai;nhung mieng ke ngu muoi chi buong dieu dien cuong.)
  (​Luoi gian ta lam cho hu nat tam than, cham ngo n:15:4)
 • Xin nêu ra những điều tốt có liên quan đến cái lưỡi ( lời nói)
 • Ngợi khen chúc tụng, cảm tạ Chúa, nói điều thật, nói điều khích lệ nâng đỡ người khác, dạy dỗ, nói lời ân hậu, làm chứng về ơn phước chúa, làm chứng về sự cứu chuộc của Chúa …
  ​(e phê sô 4:29 chớ có 1 lời dữ nào ra từ miệng anh em nhưng khi đáng nói hãy nói 1 vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi Cho ke nghe đến)
  (​Luoi hien lanh giong nhu cay su song;song luoi gian ta lam cho hu nT)
  “Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện,kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra.” (Lu 6:45)
  (cô lô se-2:10:anh em lại nhờ ngài mà có được đầy dẫy mọi sự vì ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thể lực)
  Satan biết điều đó nên luôn tấn công chúng ta.
  Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng,nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. (Eph 5:4)
 • Chúng ta có nhận thấy rất dễ phạm tội do cái lưỡi và môi miệng mình hay không. Hãy nhờ cậy Chúa, hãy cẩn thận với môi miệng mình.

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=10PfYL_Ov7I