Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12 tháng 11 năm 2017

49
0
http://baigiangtinlanh.com
Món quà tốt nhất

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12 tháng 11 năm 2017

Món Quà Tốt Nhất Là Gì?

Đọc: II Sử ký 2:1-10

Đền thờ mà tôi sắp xây cất phải thật nguy nga, vì Đức Chúa Trời chúng tôi vĩ đại hơn tất cả các thần. II Sử ký 2:5

Gần đây, chồng tôi đã tổ chức một buổi sinh nhật có cột mốc quan trọng, với số đuôi là 0. Tôi đã cố nghĩ ra cách tốt nhất để tỏ lòng tôn trọng anh vào dịp quan trọng này. Tôi đã thảo luận nhiều ý tưởng với các con để chúng giúp tôi tập trung vào ý tưởng hay nhất. Tôi muốn buổi kỷ niệm của chúng tôi phản ánh ý nghĩa của một thập niên mới và anh quý giá biết bao đối với gia đình. Tôi muốn món quà của chúng tôi phải tương xứng với tầm quan trọng của sự kiện này trong cuộc đời anh.

Vua Sa-lô-môn muốn dâng cho Chúa một món quà lớn hơn nhiều so với một “sinh nhật lớn”. Ông ao ước rằng đền thờ mà ông xây dựng sẽ xứng đáng với sự hiện diện của Chúa. Để có các nguyên liệu, ông gởi thư cho vua Ty-rơ. Trong thư, ông nói rằng đền thờ sẽ rất nguy nga “vì Đức Chúa Trời chúng tôi vĩ đại hơn tất cả các thần” (II Sử. 2:5). Ông nhận biết rằng sự bao la và nhân từ của Chúa vượt xa những gì có thể được xây dựng bởi bàn tay con người, nhưng ông vẫn bắt đầu công việc xuất phát từ lòng yêu mến Chúa và muốn thờ phượng Ngài.

Thật vậy, Chúa của chúng ta vĩ đại hơn tất cả các thần khác. Ngài đã làm những điều kỳ diệu trong đời sống chúng ta, thôi thúc lòng chúng ta mang đến cho Ngài một của lễ quý giá bằng tình yêu, bất kể giá trị bên ngoài thế nào. Sa-lô-môn biết món quà của ông chẳng đáng gì so với Chúa, nhưng ông vui mừng đặt lễ vật của mình trước mặt Ngài; chúng ta cũng có thể làm điều đó.

Lạy Chúa, Ngài thật là Đức Chúa Trời vĩ đại, không gì sánh bằng. Nguyện các của lễ con dâng lên được đẹp lòng Ngài.
Món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể dâng cho Chúa là tình yêu của chúng ta.

bởi Kirsten Holmberg

 

shares