http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12 tháng 11 năm 2018 – Ai Đang Lái?

Ai Đang Lái?

Đọc: Rô-ma 6:1-14

Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước theo Thánh Linh. Ga-la-ti 5:25

 

Anh Tim, hàng xóm của tôi gắn một bức tượng nhỏ hình “thú hoang” trên bảng đồng hồ xe hơi, bức tượng ấy là nhân vật trong quyển sách được trẻ em yêu thích của Maurice Sendak, Lạc Vào Chốn Hoang Dã.

Cách đây không lâu, Tim lái xe theo tôi và cố gắng đi nhanh để bắt kịp tôi. Khi đến nơi, tôi hỏi: “Thú hoang lái xe à?”

Chúa nhật sau đó, tôi để quên sổ ghi bài giảng ở nhà. Tôi chạy như bay ra khỏi nhà thờ để về lấy, vượt qua xe của Tim. Khi gặp nhau, anh ấy trêu: “Thú hoang lái xe à?” Chúng tôi phá lên cười, nhưng ý của anh ấy là tôi nên để ý đến tốc độ cho phép.

Khi mô tả ý nghĩa của việc sống trong mối liên hệ với Chúa, Kinh Thánh khích lệ chúng ta “dâng chi thể mình” cho Ngài (Rô. 6:13). Tôi xem lời mà Tim nói với tôi hôm đó như sự nhắc nhở nhẹ nhàng từ Chúa để kiểm soát “việc lái xe nhanh” vì tôi phải dâng trọn đời sống mình cho Chúa với lòng kính yêu Ngài.

Câu hỏi “Ai đang lái?” áp dụng cho mọi khía cạnh của đời sống. Chúng ta có để sự rồ dại của bản chất tội lỗi lèo lái cuộc đời mình — như lo lắng, sợ hãi, hay ý riêng — hay chúng ta đầu phục Thánh Linh Chúa và ân điển để tăng trưởng hơn?

Đầu phục Chúa là điều tốt cho chúng ta. Kinh Thánh nói rằng sự khôn ngoan của Chúa sẽ dẫn chúng ta vào “đường vui thích, mọi lối của nó đều là lối bình an” (Châm. 3:17). Bước theo sự dẫn dắt của Chúa là điều tốt hơn.

Lạy Chúa kính yêu, cảm ơn Ngài đã ban ân điển cho chúng con để vâng phục Ngài, và ban sự bình an của Ngài khi chúng con gần Ngài.

Chúa luôn cảm thúc chúng ta làm theo điều Ngài muốn.
bởi James Banks

CHÚ GIẢI
Phao-lô bác bỏ quan niệm cho rằng ân điển của Đức Chúa Trời cho phép chúng ta làm bất cứ điều gì mình muốn. Thật vậy, ông xem ý tưởng đó là điều phi lý (Rô. 6:2). Ân điển của Đức Chúa Trời giải phóng chúng ta để chúng ta chọn sự sống trong Ngài. Đó là lý do khiến sứ đồ Phao-lô bảo chúng ta “dâng chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời” (c.13).

Hôm nay, tôi cần dâng gì cho Chúa?

Tim Gustafson