Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 12...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 12 tháng 3 năm 2017

65
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 12 tháng 3 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Đó Không Phải Là Tôi

Đọc: I Phi-e-rơ 4:7-14 |

Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau. 1 Phi-e-rơ 4:10

Trong kỳ nghỉ lễ gần đây, tôi để dao cạo nghỉ ngơi và nuôi râu. Tôi nhận những phản ứng khác nhau từ bạn bè và đồng nghiệp– và hầu hết là khen. Tuy nhiên, một ngày kia, tôi nhìn bộ râu và quyết định “Đây không phải là tôi”. Vì vậy tôi lấy dao cạo râu ra.

Tôi suy nghĩ về ý tưởng chúng ta là ai và tại sao điều này hay điều kia không phù hợp với tính cách của chúng ta. Trước hết là vì Chúa ban cho chúng ta những khác biệt và sở thích riêng biệt. Sẽ bình thường khi tất cả chúng ta không cùng sở thích, ăn cùng thức ăn hay thờ phượng cùng một hội thánh. Mỗi chúng ta đều độc nhất và được “dựng nên cách lạ lùng” (Thi. 139:14). Phi-e-rơ lưu ý rằng chúng ta được ban cho ân tứ độc nhất để phục vụ nhau (I Phi 4:10-11).

Các môn đồ của Chúa Jêsus không bỏ lại tính cách của họ khi bước vào thế giới của Ngài. Phi-e-rơ thì bốc đồng đến nỗi ông chém đứt tai người đầy tớ trong đêm Chúa Jêsus bị bắt. Thô-ma khăng khăng đòi bằng chứng trước khi tin Đấng Christ đã sống lại. Chúa không khước từ họ đơn giản bởi vì họ còn thiếu sót. Ngài nhào nặn và uốn nắn họ để phục vụ Ngài.

Để biết cách chúng ta có thể phục vụ Chúa tốt nhất, hãy khôn ngoan để suy xét khả năng và tính cách của mình và đôi khi cần phải nói “Đó không phải là tôi”. Chúa có thể kêu gọi chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn, nhưng Ngài làm vậy để phát triển những ân tứ và tính cách độc nhất của chúng ta để phục vụ cho mục đích tốt lành của Ngài. Chúng ta tôn trọng bản chất sáng tạo của Chúa khi để Ngài sử dụng chúng ta như chính con người của mình.

Lạy Cha, cảm ơn Ngài vì tính độc nhất tuyệt vời mà Ngài đã tạo trong chúng con. Cảm ơn Ngài về tính cách và khả năng của con. Xin hướng dẫn con sử dụng những điều đó cho Ngài.
Không có người nào tầm thường – vì chúng ta thảy đều được tạo dựng để trở nên độc nhất.
CHÚ GIẢI: Phi-e-rơ đã viết rất nhiều về tầm quan trọng của việc nhận biết mình là ai. Ông viết với tư cách một người biết rõ việc sống dưới một cái tên mới và lý lịch mới là như thế nào. Về phần xác, ông thuộc dòng dõi người Do Thái, là con trai của Giăng (hay Giô-na), đến từ làng chài xứ Ga-li-lê ở Bết-sai-đa. Nhưng khi ông tự giới thiệu về mình trong thư tín đầu tiên, ông miêu tả bản thân và độc giả của mình là những người đã được “tái sinh”, sự sinh ra về thuộc linh này khác xa tuổi đời và tài năng nhận được từ cha mẹ về phần xác (1:3, 23). Cùng với địa vị mới này, Phi-e-rơ đưa ra những ví dụ về các khả năng thuộc linh mà Chúa ban cho mỗi con cái Ngài để chúng ta có thể nếm trải ơn ban rộng lượng của Chúa tuôn chảy qua chúng ta đến với người khác (1 Phi-e-rơ 4:10–11). Chúa đang sử dụng bạn trong những cách nào?
shares