Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12 tháng 9 năm 2017

49
0
http://baigiangtinlanh.com
Đi bước đầu tiên

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12 tháng 9 năm 2017

Đi Bước Đầu Tiên

Đọc: II Cô-rinh-tô 5:11-21 |

Ấy là, trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người, và ủy thác cho chúng tôi sứ điệp hòa giải. II Cô-rinh-tô 5:19

Tham Dashu cảm nhận mình đang thiếu điều gì đó trong cuộc đời. Vì vậy ông bắt đầu đi nhà thờ – là nơi mà con gái ông đang nhóm lại. Nhưng họ không bao giờ đi chung với nhau. Trước đó, ông đã làm tổn thương con gái mình, và điều đó đã tạo nên một sự ngăn cách giữa họ. Vậy nên, ông chỉ đến khi hội chúng bắt đầu hát và rời nhà thờ vội vàng ngay sau khi tất lễ.

Các tín hữu trong Hội Thánh chia sẻ câu chuyện Phúc Âm với ông, nhưng ông luôn luôn từ chối khéo lời mời gọi đặt đức tin nơi Chúa Jêsus. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục đi nhà thờ.

Một ngày kia, ông lâm bệnh nặng. Cô con gái của ông lấy hết can đảm và viết cho ông một lá thư. Cô chia sẻ Đấng Christ đã thay đổi cuộc đời cô thế nào, và cô đã làm hòa lại với cha của mình. Tối hôm đó, ông đặt đức tin nơi Chúa Jêsus và gia đình được hòa thuận. Vài ngày sau đó, ông qua đời và bước vào sự hiện diện của Chúa Jêsus – ông đã được hòa thuận với Chúa và với những người thân yêu.

Sứ đồ Phao-lô đã viết rằng chúng tôi “cố gắng thuyết phục những người khác” về chân lý tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời (II Cô. 5:11). Ông nói rằng chính “tình yêu thương của Đấng Christ cảm động lòng chúng tôi” để tiếp tục công việc giảng hòa của Ngài (c.14)

Khi chúng ta sẵn sàng tha thứ, người khác sẽ nhận ra rằng Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta hòa thuận lại với Ngài (c.19). Bạn sẽ nương cậy nơi sức Chúa để bày tỏ tình yêu của Ngài cho mọi người hôm nay chứ?

Bạn cần giảng hòa với ai? Bạn có thể thực hiện bước đầu tiên nào trong ngày hôm nay?
Khi chúng ta sẵn sàng giảng hòa với người khác, họ sẽ nhận biết tấm lòng của Đức Chúa Trời dành cho họ.

bởi Poh Fang Chia |

CHÚ GIẢI

“Chức vụ hòa giải” mà Phao-lô miêu tả trong II Cô-rinh-tô 5:18 chính là câu chuyện Phúc Âm. Chúng ta bị xa cách với Đức Chúa Trời, nhưng trong ân điển và sự thương xót của Ngài, Ngài đã đến với chúng ta. Khi sai Chúa Jêsus đến thế gian, Đức Chúa Cha ban món quà bình an vĩ đại nhất trong lịch sử loài người – chính Ngài là Chúa Bình An.

shares