Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 02 năm 2018

59
0
http://baigiangtinlanh.com
Chén Phước Hạnh

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 02 năm 2018

Chén Phước Hạnh

Đọc: Rô-ma 1:1-10

Mỗi khi nhớ đến anh em thì tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Phi-líp 1:3

Trong lúc đang làm việc trên máy tính, tiếng chuông quen thuộc báo email đến đã khiến tôi chú ý. Thông thường, tôi hạn chế kiểm tra email, nhưng email mới này lại có dòng tiêu đề quá hấp dẫn: “Bạn là một nguồn phước.”

Tôi háo hức kiểm tra email và khám phá ra rằng một người bạn ở xa cho biết cô đang cầu nguyện cho gia đình tôi. Mỗi tuần, cô đặt một tấm thiệp Giáng Sinh vào “Chén Phước Hạnh” để trên bàn bếp và cầu nguyện cho gia đình đó. Cô viết: “Mỗi khi nhớ đến anh em thì tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi” (Phil. 1:3) và rồi cô liệt kê những nỗ lực của chúng tôi trong việc chia sẻ tình yêu của Chúa cho người khác – cô là người cùng “cộng tác” với chúng tôi trong việc rao giảng Phúc Âm.

Nhờ cử chỉ đầy quan tâm của bạn tôi, những lời chia sẻ của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh Phi-líp đã sáng bừng lên trong hộp thư của tôi, và lòng tôi tràn ngập niềm vui. Tôi nghĩ rằng, ở thế kỷ đầu tiên, các độc giả của Phao-lô cũng hết sức vui mừng khi nhận được bức thư cảm ơn của ông. Dường như Phao-lô đã tập thói quen bày tỏ lòng biết ơn với những người đồng lao. Ông thường dùng một cụm từ tương tự để mở đầu các bức thư: “Nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về tất cả anh em, vì đức tin anh em đã được đồn khắp thế giới” (Rô-ma 1:8).

Trong thế kỷ thứ nhất, Phao-lô đã đem đến phước hạnh cho những người đồng lao bằng những bức thư cảm ơn trong tinh thần cầu nguyện. Ở thế kỷ 21, bạn tôi đã dùng Chén Phước Hạnh để đem niềm vui đến cho tôi. Ngày nay, làm cách nào chúng ta có thể cảm ơn những người đang cùng phục vụ với chúng ta trong công việc Chúa?

Lạy Cha, xin giúp con biết quan tâm đem phước hạnh đến cho những người đang cùng con phục vụ Ngài.
Hôm nay, bạn sẽ bày tỏ lòng biết ơn đến ai?

bởi Elisa Morgan

CHÚ GIẢI

Bức thư của sứ đồ Phao-lô gởi cho người Rô-ma có thể được xem là bức thư mang tính thần học nhất của ông. Tuy vậy, bức thư này mở đầu và kết thúc bằng tình cảm ấm áp, bày tỏ tình yêu thương không ngờ đến. Phần mở đầu cho thấy tình cảm cá nhân này qua sự biết ơn, và chương cuối cùng cho thấy sự quan tâm của sứ đồ Phao-lô đối với người Rô-ma trong những lời chào – ông bày tỏ tấm lòng của mình với hơn hai mươi lăm người khác nhau. Trong danh sách đó, chúng ta cũng thấy những người lãnh đạo trong chức vụ (Bê-rít-sin, A-qui-la; 16:3), bạn đồng tù (An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a; c.7) và cả những người nam và người nữ – tất cả được kể là những đồng lao quý mến. Trong sự thông công của Phúc Âm, có rất nhiều điều để biết ơn, nhiều điều để cảm tạ và nhiều anh em đồng lao để chúng ta có thể khích lệ bằng sự biết ơn của mình.

Bill Crowder

shares