Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 03 năm 2018

61
0
http://baigiangtinlanh.com
Nâng Đỡ Nhau

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 03 năm 2018

Nâng Đỡ Nhau

Đọc: Hê-bơ-rơ 10:19-25

Chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành. Hê-bơ-rơ 10:24

Vì sao mỗi năm có hơn năm triệu người sẵn sàng trả tiền để được chạy vài dặm đường, vượt qua đủ chướng ngại vật như: trèo tường, lội bùn, leo lên ống nước thẳng đứng trong lúc nước dội xuống người? Một số người xem đó là thách thức để giúp bản thân nâng cao giới hạn chịu đựng hoặc chiến thắng nỗi sợ. Với những người khác, sức hấp dẫn nằm ở tinh thần đồng đội khi những người tranh tài sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Có người gọi đó là “vùng không chỉ trích,” là nơi những người xa lạ sẽ giơ tay ra giúp đỡ nhau hoàn thành cuộc đua (Stephanie Kanowitz, The Washington Post).

Kinh Thánh thúc giục chúng ta nuôi dưỡng tinh thần cộng đồng, đó là mẫu mực của đời sống bày tỏ đức tin nơi Chúa Jêsus. “Chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau; nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hêb. 10:24-25).

Trong cuộc đua đức tin, mục tiêu của chúng ta không phải là “về đích trước”, mà là bày tỏ sự khích lệ nhau bằng những cách thực tế như làm gương tốt và sẵn sàng giúp đỡ nhau trong suốt hành trình.

Sẽ đến một ngày cuộc đời trên đất này sẽ kết thúc. Cho đến lúc đó, hãy khích lệ lẫn nhau, sẵn sàng giúp đỡ và nâng đỡ nhau mỗi ngày.

Lạy Cha Thiên Thượng, hôm nay xin ban cho chúng con đôi mắt biết cảm thông và sức mạnh để giúp đỡ nhau trong cuộc đua đức tin.
Chúng ta chạy cùng nhau trong cuộc đua đức tin.

bởi David McCasland |

CHÚ GIẢI

Một tấm gương tốt về tinh thần làm việc nhóm được tìm thấy trong Nê-hê-mi 3. Những nhóm làm việc gồm 42 người – 38 người có tên và hàng trăm người vô danh đã làm việc với nhau để tái xây dựng bức tường Giê-ru-sa-lem bị sụp đổ. Thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy tế lễ anh em không xem công việc tay chân là thấp kém đối với mình. Họ lãnh đạo và làm gương cho dân chúng (c.1, 28). Những người lãnh đạo, quý tộc, các quan chức trong thành là những người có thể ra lệnh cho đầy tớ làm những công việc chân tay thì cũng cùng với dân chúng xây tường thành (c.9, 12, 17, 19). Những người thợ thủ công – thợ kim hoàn, thợ làm nước hoa thường làm công việc thủ công cũng làm việc nhọc nhằn dưới trời nắng (c.8, 31-31). Những người nam, người nữ đều hợp sức với nhau để hoàn tất công việc (c.12). Từ “kế” (và những từ cũng nghĩa được sử dụng 26 lần trong Nê-hê-mi 3) cho chúng ta thấy bức tranh về sự cam kết, hợp sức, hòa thuận và hiệp một. Mỗi nhóm đều biết vị trí của mình, hiểu được nhiệm vụ và hoàn thành công việc cách nhanh chóng.

Tinh thần làm việc chung của những người xây dựng tường thành, cùng với lời khuyên khích lệ nhau trong Hê-bơ-rơ 10:25 giúp bạn theo đuổi tinh thần làm việc nhóm trong sự phục vụ Đấng Christ thế nào?

Sim Kay Tee

 

shares