http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 03 năm 2019 – Làm Người Vô Gia Cư

Làm Người Vô Gia Cư

Đọc: Hê-bơ-rơ 2:9-18

Vì chính Ngài đã chịu khổ trong khi bị cám dỗ nên có thể giúp đỡ những ai bị cám dỗ. Hê-bơ-rơ 2:18

Từ năm 1989, Keith Wasserman quyết định làm người vô gia cư vài ngày mỗi năm để thêm lên tình yêu và lòng thương xót đối với người khác. Ông là Giám đốc Điều hành của Tổ chức Good Works [Việc Lành]. Ông nói: “Tôi sống trên đường phố để mở rộng tầm nhìn và sự cảm thông” đối với những người không có nhà ở.

Tôi tự hỏi liệu cách tiếp cận của Keith khi trở nên như những con người mà ông phục vụ có phải là bức tranh thu nhỏ về điều mà Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta. Chính Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của vũ trụ, đã tự giới hạn chính Ngài trong hình hài một em bé yếu đuối, để sống như con người, nếm trải những điều mà tất chúng ta nếm trải, và cuối cùng chết trong tay con người hầu chúng ta được có mối liên hệ với Đức Chúa Trời.

Tác giả sách Hê-bơ-rơ nói rằng Chúa Jêsus “mang lấy huyết nhục giống như [chúng ta], để qua sự chết, Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ” (2:14). Chúa Jêsus đã bị đặt thấp hơn các thiên sứ, dẫu Ngài là Đấng Tạo Hóa của họ (c.9). Ngài trở thành con người và chịu chết, dù Ngài là Đấng bất diệt. Và Ngài chịu đau đớn vì chúng ta, dù Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Tại sao Ngài lại làm điều này? Để Ngài vừa giúp khi chúng ta trải qua cám dỗ và mang đến sự giải hòa giữa chúng ta với Đức Chúa Trời (c.17-18).

Nguyện chúng ta sẽ kinh nghiệm được tình yêu của Ngài hôm nay, biết rằng Ngài thấu hiểu bản chất con người chúng ta và Ngài đã cung ứng một phương cách để chúng ta được tẩy sạch khỏi tội lỗi mình.

Lạy Chúa Jêsus, con không thể hiểu hết sự hy sinh lớn lao của Ngài khi lìa thiên đàng để trở nên con người như chúng con. Cảm ơn Chúa vì sự hy sinh của Ngài để con được sống thực sự!

Bạn đã đến với Chúa Jêsus và kinh nghiệm tình yêu, sự tha thứ của Ngài chưa? Nếu có, điều này ảnh hưởng thế nào đến đời sống bạn hôm nay? Nếu chưa, bạn có sẵn sàng tiếp nhận Ngài hôm nay không?
Bởi Estera Pirosca Escobar

CHÚ GIẢI
Các học giả Kinh Thánh không chắc chắn về tác giả của sách Hê-bơ-rơ. Nhưng rõ ràng tác giả đang viết cho một nhóm Cơ Đốc nhân (có thể là người Do Thái), là những người phải chịu khổ vì đức tin, bao gồm sự bức hại và mất mát của cải, mà vẫn bày tỏ lòng thương xót (10:32-34). Tác giả khích lệ họ nắm lấy “lòng tin quyết” nơi Chúa và kiên nhẫn làm theo ý muốn Ngài (c.35-36).
Alyson Kieda

Ông Bà Anh Chị Em Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=My3C7b6negU&t=2s