Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 04 năm 2018

58
0
http://baigiangtinlanh.com
Một Người Đau, Tất Cả Cùng Đau

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 04 năm 2018

Một Người Đau, Tất Cả Cùng Đau

Đọc: I Cô-rinh-tô 12:14-26 |

Nếu một chi thể nào bị đau thì tất cả đều cùng đau; nếu một chi thể nào được tôn trọng thì tất cả đều cùng vui mừng. I Cô-rinh-tô 12:26

Khi một đồng nghiệp gọi đến xin nghỉ làm vì bị đau khủng khiếp, mọi người tại cơ quan đều lo lắng. Sau khi đi bệnh viện rồi về nhà nghỉ ngơi một ngày, anh ấy đi làm lại và cho chúng tôi biết nguyên nhân của cơn đau đó là do bị sỏi thận. Anh đã xin bác sĩ viên sỏi đó làm kỷ niệm. Nhìn vào viên sỏi đó, tôi rụt vai đầy cảm thông khi nhớ lại viên sỏi mật mà tôi đã trải qua nhiều năm trước. Cơn đau lúc đó thật khủng khiếp.

Thật lạ khi một thứ nhỏ bé lại có thể gây đau đớn cực độ cho cả cơ thể. Nhưng về một phương diện, đó là những gì sứ đồ Phao-lô muốn nói đến trong I Cô-rinh-tô 12:26: “Nếu một chi thể nào bị đau thì tất cả đều cùng đau.” Trong suốt chương 12, Phao-lô đã sử dụng ẩn dụ về thân thể để miêu tả Cơ Đốc nhân khắp thế giới. Khi nói: “Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân thể như vậy” (c.24), ông đang nói đến toàn bộ thân thể của Đấng Christ, tức là mọi Cơ Đốc nhân.

Chúng ta đều có những ân tứ và vai trò khác nhau. Nhưng vì chúng ta là chi thể của cùng một thân, nên nếu một người bị đau thì tất cả đều đau. Khi một anh em Cơ Đốc đối diện với sự bắt bớ, đau khổ, hay thử thách, thì chúng ta cũng đau như thể đang trải qua sự đau đớn đó.

Cơn đau đã khiến anh đồng nghiệp phải tìm đến sự giúp đỡ mà cơ thể anh cần. Trong thân thể Đấng Christ, nỗi đau của một ai đó làm dấy lên trong chúng ta tình yêu thương và thúc đẩy chúng ta hành động. Chúng ta có thể cầu nguyện, khích lệ hay làm bất cứ điều gì cần thiết để giúp đỡ trong quá trình hồi phục. Đó là cách mà thân thể cùng nhau hoạt động.

Lạy Chúa, xin ban bình an cho những ai đang bị bắt bớ hay đang chịu đau đớn. Gia đình của Ngài cũng là gia đình của con.
Chúng ta cùng nhau trải qua mọi điều.

bởi Linda Washington 

CHÚ GIẢI

Sứ đồ Phao-lô thường sử dụng hình ảnh thân thể để nói về hội thánh (xem Rô. 12:3-5; Êph. 1:22-23; 4:12-13; Côl. 1:18; 2:19). Trong phần Kinh Thánh hôm nay, ông nói rằng chúng ta không chỉ cần chia sẻ nỗi đau của người khác mà cũng vui mừng với những phước hạnh họ nhận được. Điều ngạc nhiên là chúng ta thường thấy điều này khó thực hiện hơn.

Bạn thấy chia sẻ nỗi đau của người khác dễ hơn hay vui với niềm vui của họ?

Tim Gustafson

shares