Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 05 năm 2018

53
0
http://baigiangtinlanh.com
Của Báu Trên Trời

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 05 năm 2018

Của Báu Trên Trời

Đọc: Ma-thi-ơ 6:19-21

Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó. Ma-thi-ơ 6:21

Hồi nhỏ, ba chị em tôi thích ngồi trên chiếc rương bằng gỗ tùng lớn của mẹ. Mẹ cất những chiếc áo len của chúng tôi và những đồ đan lát thêu thùa của bà ngoại trong đó. Mẹ quý những đồ trong chiếc rương ấy và nhờ mùi cay của gỗ tùng mà mối mọt không thể ăn những thứ bên trong.

Hầu hết của cải ở trần gian đều dễ dàng bị mối mọt, gỉ sét làm cho hư hỏng, hoặc thậm chí là bị trộm cắp. Ma-thi-ơ chương 6 khích lệ chúng ta đừng chú tâm vào những điều tạm thời mà hãy hướng về những điều có giá trị đời đời. Khi mẹ tôi qua đời ở tuổi năm mươi bảy, mẹ không tích trữ nhiều của cải thế gian, nhưng tôi thích nghĩ về của cải mà mẹ đã tích trữ trên trời (c.19-20).

Tôi nhớ lại lòng yêu mến Chúa sâu sắc và sự phục vụ Chúa thầm lặng của mẹ: hết lòng chăm lo cho gia đình, dạy Trường Chúa Nhật cho thiếu nhi, quan tâm và giúp đỡ một phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, an ủi một người mẹ trẻ bị mất con. Và mẹ cũng luôn cầu nguyện… Ngay cả sau khi mắt bị mù và phải ngồi xe lăn, mẹ vẫn cứ yêu thương và cầu nguyện cho người khác.

Của cải thật không được đo lường bằng những gì chúng ta tích trữ, mà bằng những việc hay những con người mà chúng ta đầu tư thì giờ và tình yêu thương. Qua việc phục vụ và theo gương Chúa Jêsus, chúng ta đang tích trữ “của cải” gì trên trời?

Lạy Cha, xin giúp con biết đầu tư cuộc đời mình vào những điều đời đời.
Của cải thật là những gì chúng ta đầu tư cho cõi đời đời.

bởi Cindy Hess Kasper |

CHÚ GIẢI

Theo lời Chúa Jêsus phán trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta phải “tích trữ của cải trên trời” (Mat. 6:20). Những của cải này là gì? Đó là những phước hạnh sẽ thuộc về chúng ta ở trên trời (I Phi. 1:4) nhưng chúng ta được thấy trước trong cuộc đời này khi bước theo Đấng Christ. Khi giải nghĩa sách Ma-thi-ơ, William Hendriksen liệt kê nhiều điều mà chính Chúa Jêsus đã mô tả: “địa vị của chúng ta trước Đức Chúa Trời là những người hoàn toàn được tha thứ (Mat. 6:14), lời cầu nguyện được đáp lời (7:7), được ghi tên ở trên trời (Lu. 10:20), tình yêu của Cha Thiên Thượng (Giăng 16:27), không chỉ được đón tiếp vào thiên đàng mà còn được đón nhận vào tấm lòng của Cứu Chúa (14:2, 3). Chúng ta cũng có sự sống đời đời (Gi. 3:16)… chẳng ai cướp mất khỏi tay của Đấng Chăn Nhân Lành (Giăng 10:28)… và một tình yêu mà chúng ta sẽ không bao giờ bị phân cách khỏi đó (Rô. 8:39).

Alyson Kieda

shares