Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 06 năm 2018

34
0
Hạ Mình Vì Yêu
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 06 năm 2018

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 06 năm 2018

Hạ Mình Vì Yêu

Đọc: Phi-líp 2:1-11

Ai là người lớn hơn hết giữa các ngươi sẽ làm đầy tớ các ngươi. Ma-thi-ơ 23:11

Khi Benjamin Franklin còn trẻ, ông đã liệt kê ra mười đức tính mà ông muốn có trong quãng đời của mình. Ông đưa cho một người bạn xem, và người bạn ấy đã đề nghị ông thêm vào đức tính “khiêm nhường”. Franklin thích ý tưởng ấy. Rồi ông đưa ra những cách để có được từng đức tính trong danh sách ấy. Trong số những suy ngẫm của Franklin về tính khiêm nhường, ông coi Chúa Jêsus là tấm gương sáng để noi theo.

Chúa Jêsus đã để lại cho chúng ta một tấm gương cao quý về sự khiêm nhường. Lời Chúa dạy chúng ta: “Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Jêsus đã có, Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ; Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ” (Phi. 2:5-7).

Chúa Jêsus đã bày tỏ tấm gương cao quý nhất về sự khiêm nhường. Mặc dù Ngài ở với Cha đời đời, nhưng vì yêu, Ngài đã hạ mình chịu lấy thập tự giá để qua sự chết của Ngài, Ngài có thể đem những ai tiếp nhận Ngài vào trong sự hiện diện đầy vui thỏa của Ngài.

Chúng ta noi gương khiêm nhường của Chúa Jêsus khi phục vụ Cha Thiên Thượng bằng cách phục vụ người khác. Sự nhân từ của Chúa Jêsus giúp chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt vời khi đặt mình qua một bên để lo tưởng đến nhu cầu của người khác. Hướng đến sự khiêm nhường không phải là điều dễ dàng trong thế giới đặt mình lên hàng đầu. Nhưng khi chúng ta an nghỉ nơi tình yêu của Cứu Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều cần thiết để noi dấu chân Ngài.

Lạy Cứu Chúa diệu kỳ, con là đầy tớ Ngài. Xin giúp con sống trong tình yêu của Ngài và trở nên nguồn phước cho người khác trong ngày hôm nay.
Chúng ta phục vụ vì được yêu thương.

bởi James Banks |

CHÚ GIẢI

Phi-líp 2 dạy chúng ta rằng cách chúng ta cư xử xuất phát từ điều chúng ta tin. Phao-lô nói rằng lời kêu gọi hạ mình yêu thương và phục vụ được xây dựng trên gương mẫu của Chúa Jêsus. Chúng ta phải “hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm trí, đồng tư tưởng.” Rồi ông nói thêm: “Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa” (c.2-4). Cách sống này không tự nhiên đến mà chỉ có được khi chúng ta cho phép Thánh Linh hành động để khiến chúng ta bày tỏ tình yêu hạ mình như được bày tỏ trọn vẹn trong Đấng Christ.

Bill Crowder

shares