http;//baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 13 tháng 07 năm 2019 – Đẹp Đẽ Đối Với Chúa

Đẹp Đẽ Đối Với Chúa

Kinh Thánh nền tảng: Thi thiên 8:4–9

3 Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt,
4 Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?
5 Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, Đội cho người sự vinh hiển và sang trọng.
6 Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm,
Khiến muôn vật phục dưới chân người:
7 Cả loài chiên, loài bò, Đến đỗi các thú rừng,
8 Chim trời và cá biển, Cùng phàm vật gì lội đi các lối biển.
9 Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao!

 • Chúng ta thấy vũ trụ thiên nhiên có đẹp không ạ?
 • Ai đã tạo dựng nên? Chúng ta phải khẳng định chính Chúa đã dựng nên.
 • Loài người chúng ta từ đâu mà có?
 • Chúng ta có được phép làm đẹp? Giới hạn nào? mức độ nào?
  Còn ngươi, khi đã bị phá hủy, thì sẽ làm gì? Ngươi dầu có mặc áo màu tím, trang sức đồ vàng, lấy mực vẽ mắt, làm cho mình ra đẹp,cũng là vô ích: Người yêu ngươi cũng khinh ngươi, mà đòi sự sống của ngươi. (Gie 4:30)
 • Đẹp bề trong hay bên ngoài quan trọng. Nếu đẹp cả 2 thì sao?
  Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng,dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. (2Co 4:16)
  Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. (Ro 8:8)
  Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. (Ro 12:1)

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=8C2jS6OXp6A