http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 1 năm 2019 – Đám Tôm Khốn Khổ

Đám Tôm Khốn Khổ

Đọc: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:11–18

Học Lời Chúa mỗi ngày với đề tài ” Đám Tôm Khốn Khổ” Quý vị cùng học và xem chúng ta có đang là đám tôm khốn khổ này hay không nhé!

Ông Bà Anh Chị Em Xem Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=pAQY-Q-89P4