Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 10 năm 2017

49
0
Kinh Thánh hằng ngày
Một tên gọi mới

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Một Tên Gọi Mới

Đọc: Giăng 1:35–42

Đức Chúa Jêsus nhìn Si-môn và phán: “… ngươi sẽ được gọi là Sê-pha”, nghĩa là Phi-e-rơ. Giăng 1:42

Trong bài viết “Lãnh Đạo Qua Tên Gọi,” Mark Labberton mô tả sức mạnh tiềm ẩn của tên gọi. Ông trình bày: “Tôi vẫn còn cảm nhận được sức ảnh hưởng khi một người bạn chơi nhạc có lần gọi tôi là ‘anh chàng âm nhạc.’ Chưa ai gọi tôi như thế bao giờ. Tôi cũng không biết chơi một nhạc cụ nào hết. Tôi cũng không phải là người đơn ca. Tuy nhiên… tôi cảm thấy ngay là mình được biết đến và được yêu thích… [Anh ta] để ý, công nhận và đánh giá một điều gì đó chân thật, sâu xa về tôi.”

Có lẽ đây là điều Si-môn cảm nhận khi Chúa Jêsus đặt lại tên cho ông. Sau khi Anh-rê tin rằng Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a, ngay lập tức ông tìm Si-môn, anh mình và dẫn đến với Chúa Jêsus (Gi. 1:41–42). Chúa Jêsus nhìn vào sâu thẳm tâm hồn ông, Ngài công nhận và đánh giá một điều rất chân thật về ông. Vâng, Chúa Jêsus nhìn thấy sự thất bại và tính khí bốc đồng sẽ khiến ông gặp rắc rối. Nhưng hơn thế nữa, Ngài còn nhìn thấy tiềm năng của Si-môn sẽ trở thành một lãnh đạo hội thánh. Chúa Jêsus đặt tên cho ông là Sê-pha, đó là tiếng A-ram của tên Phi-e-rơ, nghĩa là đá (Gi. 1:42; xem Mat. 16:18).

Và đối với chúng ta cũng vậy. Đức Chúa Trời nhìn thấy trong chúng ta sự kiêu ngạo, giận dữ, và thiếu tình yêu thương với người khác, nhưng Ngài cũng biết bản tính của một người ở trong Đấng Christ. Ngài gọi chúng ta là công chính và được hòa giải rồi (Rô. 5:9-10); được tha thứ, là người thánh và rất yêu dấu (Côl. 2:13; 3:12); được tuyển chọn và trung tín (Khải. 17:14). Hãy nhớ cách Đức Chúa Trời nhìn bạn và hãy để điều đó định nghĩa con người bạn.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã biết hết mọi điều về con, nhưng vẫn yêu thương con hơn ai hết. Xin giúp con nhìn người khác qua đôi mắt của Ngài.
Không ai có thể cướp mất địa vị của bạn trong Đấng Christ.

bởi Marvin Williams 

CHÚ GIẢI

Việc đặt lại tên khá phổ biến trong Kinh Thánh, vì cái tên mô tả điều gì đó về một người. Trong Sáng thế ký 17:5-15, Áp-ram được đặt tên lại là Áp-ra-ham. Áp-ram, có nghĩa là “cha cao quý”, đã trở thành Áp-ra-ham, “cha của nhiều dân tộc.” Cháu nội của Áp-ra-ham là Gia-cốp, có nghĩa là “kẻ nắm gót” và “kẻ mưu mô,” được đặt lại thành Y-sơ-ra-ên, “hoàng tử của Chúa.” Bà Na-ô-mi đang ngã lòng đã bảo những người hàng xóm đừng gọi mình là Na-ô-mi (ngọt ngào) nữa, nhưng là Ma-ra (cay đắng) bởi cớ cuộc đời đau khổ mà bà đã trải qua (Ru-tơ 1:20). Trong Tân Ước, một người theo Đấng Christ tên là Giô-sép đã được các sứ đồ gọi là Ba-na-ba (Công vụ 4:36). Ba-na-ba có nghĩa là “con trai của sự yên ủi,” là một tên gọi mô tả chính xác mối liên hệ của ông với những tín hữu khác và với hội thánh.

Tên gọi nào mô tả bạn là một người theo Đấng Christ?

shares