http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 11 năm 2018 – Chiên Khờ Dại Và Người Chăn Hiền Lành

Chiên Khờ Dại Và Người Chăn Hiền Lành

Đọc: Ê-xê-chi-ên 34:7-16

Như người chăn tìm kiếm bầy mình trong ngày nó ở giữa những chiên mình bị tan lạc, thì Ta cũng sẽ tìm kiếm chiên Ta như vậy. Ê-xê-chi-ên 34:12

 

Anh Chad, bạn tôi từng làm người chăn chiên ở Wyoming trong một năm. Anh nói với tôi: “Chiên là loài ngốc ngếch đến nỗi chỉ biết ăn những gì ngay trước mặt.” “Thậm chí sau khi ăn hết cỏ trước mặt, chúng cũng không tìm đến vạt cỏ tươi mà bắt đầu ăn đất!”

Chúng tôi cười và tôi nghĩ đến Kinh Thánh thường so sánh con người với chiên ra sao. Đó là lý do chúng ta cần người chăn! Nhưng vì chiên quá ngốc ngếch nên không phải ai cũng làm người chăn được.

Chiên cần một người chăn chăm sóc chúng. Khi tiên tri Ê-xê-chi-ên viết cho dân sự của Chúa đang bị lưu đày ở Ba-by-lôn, ông so sánh họ với chiên bị những người chăn tồi tệ dẫn dắt. Thay vì chăm sóc bầy, các lãnh đạo của dân Y-sơ-ra-ên đã bóc lột họ, lợi dụng họ (c.3) rồi bỏ mặc họ cho thú hoang cắn xé (c.5).

Nhưng họ không mất hy vọng. Chúa là Người Chăn Hiền Lành hứa giải cứu họ khỏi những lãnh đạo bóc lột họ. Ngài hứa mang họ về nhà, đưa họ vào đồng cỏ xanh tươi và cho họ sự an nghỉ. Ngài sẽ chữa lành những chiên bị thương và tìm kiếm những chiên lạc mất (c.11-16). Ngài sẽ xua đuổi thú hoang để giữ bầy an toàn (c.28).

Những con chiên trong bầy của Chúa đang cần sự hướng dẫn và chăm sóc dịu dàng. Thật phước hạnh biết bao khi chúng ta có Người Chăn luôn dẫn chúng ta vào đồng cỏ xanh tươi! (c.14).

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã chăm sóc chúng con! Ngay cả khi chúng con không biết mình cần gì, Ngài vẫn chu cấp mọi nhu cầu của chúng con.

Tôi có đang lắng nghe tiếng Người Chăn không?
bởi Amy Peterson