Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 13...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 13 tháng 7 năm 2017

45
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày - ngày 13 tháng 7 năm 2017

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 13 tháng 7 năm 2017

Từng Chi Tiết

Đọc: Thi thiên 139:1-18 |

Chúa biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy; từ xa Chúa biết rõ tư tưởng con. Thi thiên 139:2

Vũ trụ thật rộng lớn biết bao. Ngay lúc này mặt trăng đang quay quanh trái đất gần 2.300 dặm/giờ. Trái Đất đang quay quanh mặt trời 66.000 dặm/giờ. Mặt trời là một trong 200 tỷ ngôi sao cùng hàng nghìn tỷ hành tinh khác trong thiên hà, và thiên hà đó chỉ là một trong 100 tỷ cái khác vút qua không gian. Thật đáng kinh ngạc!

So với vũ trụ bao la này, Trái Đất nhỏ bé của chúng ta chẳng khác nào một viên sỏi và mỗi người chẳng khác nào một hạt cát. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết rằng Chúa của hoàn vũ chăm sóc mỗi cá nhân nhỏ bé đến từng chi tiết. Ngài đã biết chúng ta từ trước khi chúng ta tồn tại (Thi 139:13-16); Ngài nhìn xem chúng ta sống động mỗi ngày và lắng nghe từng tư tưởng của chúng ta (c.1-6).

Đôi khi thật khó để tin điều này. “Viên sỏi” nhỏ xíu này lại gặp những nan đề lớn như chiến tranh và đói kém, và chúng ta nghi ngờ sự chăm sóc của Chúa trong những lúc phải chịu khổ một mình. Nhưng khi vua Đa-vít viết Thi Thiên 139, ông đang gặp khủng hoảng (c.19-20). Và khi Chúa Jêsus phán rằng Đức Chúa Trời đếm từng sợi tóc trên đầu của chúng ta (Mat. 10:30), Ngài đang sống trong thời đại mà người ta hành hình bằng việc đóng đinh trên thập tự giá. Lời Kinh Thánh nói về sự quan tâm chăm sóc của Đức Chúa Trời không phải là một ước ao ngây ngô. Đó là chân lý có thật trong thế giới này.

Đấng giữ cho các thiên hà vận hành là Đấng biết tường tận về chúng ta. Chính điều này có thể giúp chúng ta vượt qua những lúc tồi tệ nhất.

Lạy Chúa, mắt Ngài luôn đoái xem con như Ngài cũng chăm xem các ngôi sao trên trời. Cảm ơn Ngài luôn yêu thương, chăm sóc và đoái đến con.
Chúa của vũ trụ quan tâm chăm sóc chúng ta đến từng chi tiết.

bởi Sheridan Voysey |

shares