Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 8 năm 2017

39
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 8 năm 2017

Từ Sợ Hãi Đến Đức Tin

Đọc: Ha-ba-cúc 3:16–19 |

Chúa Giê-hô-va là sức mạnh của con, Ngài làm cho chân con giống như chân hươu. Ha-ba-cúc 3:19

Cô vô cùng sốc khi nghe bác sĩ nói mình mắc bệnh ung thư. Thế giới dường như sụp đổ khi cô nghĩ đến chồng và các con. Họ đã cầu nguyện khẩn thiết, hy vọng có một kết quả khác hơn. Họ phải làm gì? Trong nước mắt ràn rụa, cô thưa với Chúa: “Lạy Chúa, điều này vượt quá sự kiểm soát của chúng con. Xin thêm sức cho chúng con.”
Chúng ta làm gì khi kết quả chẩn đoán làm mình suy sụp, khi hoàn cảnh vượt quá tầm kiểm soát? Chúng ta hướng về đâu khi mọi thứ dường như vô vọng?

Hoàn cảnh của tiên tri Ha-ba-cúc vượt tầm kiểm soát của ông, và cảm giác sợ hãi xâm chiếm ông. Sự phán xét sắp đến sẽ rất khủng khiếp (Ha. 3:16–17). Tuy nhiên, giữa những hỗn loạn sắp xảy đến, Ha-ba-cúc đã chọn sống bởi đức tin (2:4) và vui mừng trong Chúa (3:18). Ông không đặt đức tin vào hoàn cảnh, khả năng hay nguồn lực của mình, nhưng tin cậy vào sự tốt lành và vĩ đại của Chúa. Lòng tin nơi Chúa đã khiến ông tuyên bố: “Chúa Giê-hô-va là sức mạnh của con, Ngài làm cho chân con giống như chân hươu, giúp con bước đi trên các đỉnh cao” (c.19).

Khi chúng ta đối diện với những hoàn cảnh khó khăn – bệnh tật, khủng hoảng gia đình, nan đề tài chính – chúng ta nhất định phải đặt đức tin và lòng trông cậy của mình nơi Chúa. Ngài luôn ở bên trong mọi việc chúng ta đối diện.

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì lúc nào con cũng có thể đến với Ngài. Khi phải đương đầu với những khó khăn của cuộc đời, con có thể trông cậy Ngài. Tạ ơn Ngài là “nơi nương náu và sức mạnh của con, Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn.”
Khi đối diện với hoàn cảnh khó khăn, chúng ta có thể nương cậy nơi Chúa là sức mạnh của chúng ta.

bởi Karen Wolfe |

shares