Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 9 năm 2017

63
0
http://baigiangtinlanh.com
Nán lại chút nữa

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 9 năm 2017

Nán Lại Chút Nữa

Đọc: Hê-bơ-rơ 11:8-13 |

Tất cả những người ấy đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình; chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đằng xa, xưng mình là kiều dân và lữ khách trên đất. Hê-bơ-rơ 11:13

Trong một cuộc thảo luận về bộ ba tác phẩm điện ảnh Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn, một thiếu niên cho biết cậu thích đọc truyện hơn là xem phim. Khi được hỏi tại sao, cậu bé trả lời: “Khi đọc sách, em có thể dừng lại nghiền ngẫm ở bất cứ đoạn nào mình muốn.” Ắt hẳn trong một quyển sách, đặc biệt là Kinh Thánh, phải có một sức hút nào đó khiến người ta phải ngừng lại và “nán lại” với những câu chuyện trong đó.

Hê-bơ-rơ chương 11 thường được gọi là “chương đức tin” của Kinh Thánh, đề cập đến tên của mười chín nhân vật. Mỗi người trải qua một chặng đường đầy khó khăn và ngờ vực, nhưng vẫn chọn vâng lời Đức Chúa Trời. “Tất cả những người ấy đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình; chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đằng xa, xưng mình là kiều dân và lữ khách trên đất.” (c.13)

Chúng ta thường dễ vội vàng đọc Kinh Thánh mà không suy ngẫm về những con người hay sự kiện trong bản văn. Lịch làm việc dày đặc cướp mất những cơ hội để chúng ta đào sâu lẽ thật của Đức Chúa Trời và kế hoạch Ngài dành cho đời sống mình. Tuy vậy, khi chúng ta sẵn sàng nán lại thêm chút nữa, chúng ta sẽ thấy mình trong những vở kịch đời thực của những con người như chúng ta, là những người đã chọn đặt cuộc đời mình trong sự thành tín của Đức Chúa Trời.

Khi chúng ta mở Lời Chúa ra, thật tốt để nhớ lại rằng chúng ta có thể nán lại đến bất cứ khi nào mình muốn.

Lạy Cha Thiên Thượng, cảm ơn Cha đã ban Lời Ngài cho chúng con và cho con được học biết những tấm gương sống bởi đức tin. Xin giúp chúng con cũng trung tín theo Ngài như họ.
Hãy dành thêm thời gian suy gẫm Lời Chúa, bạn sẽ tìm thấy những câu chuyện đức tin.

bởi David McCasland |

CHÚ GIẢI:

Hê-bơ-rơ chương 11 đưa ra những thí dụ cho thấy đức tin đích thực dẫn đến một cuộc đời thay đổi. Niềm tin và hành động sản sinh ra những việc làm can đảm và kiên trì. Khi chúng ta suy nghĩ về đức tin sâu sắc và đầy tuyệt vời mà những tổ phụ thuộc linh của chúng ta đã chứng minh qua hành động của họ, thì điều đó khích lệ chúng ta theo dấu chân họ. Gương mẫu của những người đi trước – là những người đã sống như “kiều dân và lữ khách trên đất” (c.13) – giúp chúng ta luôn nhìn xem Chúa Jêsus (12:2).

Khi bạn suy nghĩ về phần Kinh Thánh hôm nay, bạn được thôi thúc thế nào trong hành trình bước đi với Đấng Christ?

shares