Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 02 năm 2018

71
0
http://baigiangtinlanh.com
Tiền Trạm

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 02 năm 2018

Tiền Trạm

Đọc: Giăng 14:1-14 |

Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở… Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ. Giăng 14:2

Mới đây, bạn tôi chuẩn bị dời nhà đến một thành phố khác, nơi này cách nhà cũ hơn 1.600 km. Vợ chồng cô ấy chia nhau sắp xếp việc chuyển nhà khá gấp rút này. Chồng cô lo sắp xếp chỗ ở mới, còn cô thì lo đóng gói đồ đạc. Tôi hết sức ngạc nhiên vì bạn tôi có thể chuyển đi mà không cần xem trước chỗ ở mới hoặc cùng chồng đi tìm nhà, nên đã hỏi cô ấy. Cô thừa nhận đó là một thách thức nhưng cô tin rằng sau nhiều năm chung sống, chồng cô rất hiểu những sở thích và nhu cầu của cô.

Lúc ở trên phòng cao, Chúa Jêsus cho các môn đồ biết rằng Ngài sẽ bị phản bội và chịu chết. Những giờ phút đen tối nhất trong cuộc đời trên đất của Chúa Jêsus, cũng như của các môn đồ đang ở phía trước. Ngài an ủi họ, đảm bảo với họ rằng Ngài sẽ chuẩn bị một chỗ trên trời cho họ, giống như chồng của bạn tôi đang chuẩn bị ngôi nhà mới cho gia đình họ. Khi các môn đồ thắc mắc, Chúa Jêsus nhắc cho họ nhớ đến khoảng thời gian họ đã ở với Ngài và những phép lạ mà họ đã chứng kiến Ngài thực hiện. Dù họ sẽ đau buồn vì sự chết và sự thiếu vắng của Chúa Jêsus, nhưng Ngài nhắc họ đặt lòng tin nơi Ngài vì Ngài sẽ làm điều đã phán.

Dù khi đối diện với những giờ phút đen tối, chúng ta vẫn có thể đặt lòng tin nơi Chúa là Đấng sẽ dẫn dắt chúng ta đến một nơi tốt đẹp. Khi bước đi với Ngài, chúng ta cũng sẽ học cách tin cậy nơi sự thành tín của Ngài càng hơn.

Chúa ôi, xin giúp con nương dựa nơi Ngài trong cuộc sống đầy bấp bênh và khó khăn. Ngài thật đáng tin cậy và tốt lành biết bao.
Chúng ta có thể tin cậy Chúa dẫn dắt mình vượt qua những lúc khó khăn.

bởi Kirsten Holmberg 

shares