Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 03 năm 2018

112
0
http://baigiangtinlanh.com
Trao Ban Món Quà Cầu Nguyện

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 03 năm 2018

Trao Ban Món Quà Cầu Nguyện

Đọc: Rô-ma 8:28-34

Anh em cũng hãy hỗ trợ chúng tôi bằng lời cầu nguyện. II Cô-rinh-tô 1:11

“Tôi đã không nhận ra cầu nguyện là một món quà cho đến khi em trai tôi bị bệnh và tất cả anh chị em đã cầu nguyện cho cậu ấy. Thật lòng mà nói, những lời cầu nguyện đó đã an ủi tôi rất nhiều.”

Laura rưng rưng nước mắt khi cảm ơn tôi về việc các tín hữu trong hội thánh đã cầu nguyện cho em trai cô ấy khi họ đối diện với kết quả chẩn đoán ung thư. Cô nói tiếp: “Lời cầu nguyện của anh chị em đã thêm sức mạnh cho em tôi trong thời gian khó khăn này và đã khích lệ các thành viên khác trong gia đình chúng tôi.”

Một trong những cách tốt nhất để yêu thương người khác là cầu nguyện cho họ. Chúa Jêsus là gương mẫu tốt nhất cho điều này. Kinh Thánh Tân Ước cho thấy nhiều lần Chúa Jêsus cầu nguyện cho người khác, Ngài cũng thay mặt chúng ta mà cầu thay với Cha. Rô-ma 8:34 nói rằng Ngài là “Đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta.” Ngay sau khi bày tỏ tình yêu hy sinh của Ngài trên thập tự giá, Chúa Jêsus Christ đã phục sinh và thăng thiên và Ngài tiếp tục bày tỏ lòng quan tâm đối với chúng ta khi tiếp tục cầu thay cho chúng ta ngay trong lúc này.

Mọi người xung quanh đang cần chúng ta noi gương Chúa Jêsus, và yêu thương họ bằng lời cầu nguyện, kêu cầu sự cứu giúp và sự can thiệp của Chúa trong đời sống họ. Hãy xin Chúa giúp chúng ta cầu thay cho họ và Ngài sẽ làm điều đó. Nguyện Đấng Từ Ái thêm sức để chúng ta có thể trao ban món quà cầu thay cách rời rộng cho những người xung quanh.

Lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Ngài đã cầu thay cho con. Hôm nay xin giúp con phục vụ Ngài và người khác qua việc trung tín cầu nguyện.
Cầu nguyện là món quà cần chia sẻ.

bởi James Banks 

CHÚ GIẢI

Cả Đức Thánh Linh và Đức Chúa Con đều đang cầu thay (cầu nguyện) cho chúng ta. Đức Thánh Linh giúp đỡ khi chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào, Ngài cầu thay cho chúng ta theo ý muốn Đức Chúa Trời (Rô. 8:26-27). Cũng vậy, Đức Chúa Con đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta (c.34). Thật tuyệt vời khi biết rằng hai thân vị trong Ba Ngôi đang cầu thay cho chúng ta.

Nhưng còn Đức Chúa Cha thì sao? Chính Đức Chúa Cha là Đấng đã kêu gọi chúng ta để được thuộc về gia đình Ngài (c.29-30). Bởi tình yêu mà Ngài đã sai Con Ngài đến chết thay cho tội lỗi của chúng ta và khiến Đấng ấy sống lại để một ngày kia, chúng ta cũng sẽ được vinh hiển và được ban cho mọi điều (c.32-33). Chính bởi tình yêu của Đức Chúa Trời mà Đức Thánh Linh và Đức Chúa Con cầu thay cho chúng ta.

Bởi tình yêu của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã nhận được những lời cầu thay, bạn có thể bày tỏ tình yêu thương bằng cách cầu nguyện cho ai?

J.R. Hudberg

 

shares