http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 03 năm 2019 – Không Gì So Sánh Được

Không Gì So Sánh Được

Đọc: Sáng thế ký 29:31-35

Bà lại mang thai và sinh con trai. Bà nói: “Lần nầy tôi ca ngợi Đức Giê-hô-va”. Sáng thế ký 29:3

Trong một chương trình Ti-vi, có những thanh niên đóng giả học sinh trung học để hiểu rõ hơn về cuộc sống của những thiếu niên. Họ khám phá ra rằng mạng xã hội đóng vai trò trung tâm trong cách các thiếu niên đo lường phẩm giá của mình. Một người tham gia nhận xét: “Cách các học sinh đánh giá bản thân gắn liền với mạng xã hội—tùy thuộc vào việc họ nhận bao nhiêu “lượt thích” khi đăng ảnh”. Nhu cầu được người khác chấp nhận có thể khiến người trẻ cư xử cách thái quá trên mạng.

Ước muốn được người khác chấp nhận luôn còn đó. Trong Sáng thế ký 29, việc Lê-a khao khát tình yêu của Gia-cốp chồng mình là điều có thể hiểu được. Điều đó được phản ánh qua tên của ba người con trai đầu—tất cả đều nói lên nỗi cô đơn của bà (c.31-34). Nhưng điều đáng buồn là không chỗ nào cho thấy rằng Gia-cốp cho bà sự chấp nhận mà bà khao khát.

Khi sanh đứa con thứ tư, Lê-a hướng về Chúa thay vì chồng mình, bà đặt tên con trai thứ tư là Giu-đa, nghĩa là “ca ngợi” (c.35). Dường như cuối cùng Lê-a đã quyết định tìm thấy giá trị của mình trong Chúa. Bà trở thành một phần trong câu chuyện cứu rỗi của Đức Chúa Trời: Giu-đa là tổ phụ của vua Đa-vít và của Chúa Jêsus.

Có thể chúng ta cố gắng tìm thấy giá trị của mình trong nhiều cách và nhiều điều nhưng chỉ trong Chúa Jêsus, chúng ta mới thật sự tìm thấy địa vị làm con cái Đức Chúa Trời, là người đồng thừa kế với Đấng Christ, và là người sẽ sống đời đời với Cha Thiên Thượng. Như sứ đồ Phao-lô viết: không gì trong thế gian này so sánh được với “sự nhận biết Đấng Christ” (Phi. 3:8).

Lạy Cha Thiên Thượng, xin giúp con tìm thấy giá trị của mình nơi Ngài, chứ không phải nơi người khác. Chỉ trong Ngài con mới tìm thấy sự sống và địa vị thật của mình, là điều không gì so sánh được!

Bạn đang nỗ lực để tìm giá trị hay sự chấp nhận từ điều gì hoặc từ ai? Đức tin nơi Chúa Jêsus giúp bạn nhận biết địa vị thật của mình thế nào?
Bởi Peter Chin

CHÚ GIẢI
Câu chuyện của Ra-chên và Lê-a là một câu chuyện buồn, nhưng đây là câu chuyện cần được hiểu theo bối cảnh văn hóa thời đó. Sáng Thế Ký 29:1-30 ký thuật câu chuyện Gia-cốp đến ở với gia đình La-ban (là họ hàng của ông), sau đó ông đem lòng yêu Ra-chên và xin cưới nàng. Tuy nhiên, văn hóa của thời bấy giờ là người con gái lớn phải được gả trước; và vì Ra-chên là em nên không thể lấy chồng trước chị mình là Lê-a (c.26). Khi Kinh Thánh ghi lại rằng “Đức Giê-hô-va thấy Lê-a ít được thương yêu” (c.31), thì phân đoạn đó đang tiếp tục câu chuyện về người chị gái được gả cho người đàn ông muốn cưới em gái của mình hơn. Lê-a đã nghĩ rằng những đứa con sẽ giúp nàng có được tình yêu từ người chồng, nhưng chính những đứa con lại giúp Lê-a nhận ra rằng Chúa mới là Đấng bà nên hướng về (c.35).
J.R. Hudberg

Ông Bà Anh Chị Em Học Cùng Lợi Tại Link Sau: https://www.youtube.com/watch?v=yMN91dfBZjY&t=2s