Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 05 năm 2018

40
0
http://baigiangtinlanh.com
Không Như Ta Tưởng

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 05 năm 2018

Không Như Ta Tưởng

Đọc: II Các vua 19:29-37

Đừng tin tất cả các thần linh, nhưng hãy thử xem các thần linh đó có phải đến từ Đức Chúa Trời không. I Giăng 4:1

“Anh ơi, có một con khỉ đang ở trong sân nhà mình!” Vợ tôi nói với tôi qua điện thoại. Cô ấy giữ điện thoại để tôi nghe được tiếng của con khỉ. Đúng rồi, nghe như tiếng khỉ kêu. Lạ thật! Khỉ hoang ở gần lắm thì cũng cách hơn hai ngàn cây số mà!

Sau này, bố vợ tôi đã đánh tan ảo tưởng của chúng tôi. Ông giải thích: “Đó là con cú vằn!” Đúng là thực tế không như ta tưởng.

Khi đội quân của vua San-chê-ríp khiến vua của Giu-đa là Ê-xê-chia bị kẹt bên trong thành Giê-ru-sa-lem, người A-si-ri nghĩ rằng chiến thắng thuộc về họ. Nhưng thực tế khác hẳn. Mặc dù chỉ huy mặt trận người A-si-ri dùng những lời êm dịu và giả vờ nói thay cho Chúa, nhưng Chúa đã giúp đỡ dân Ngài.

Vị chỉ huy này hỏi: “Chẳng phải là theo ý muốn của Đức Giê-hô-va mà ta tiến đánh để hủy diệt nơi nầy sao?” (II Các. 18:25). Khi cố dụ dỗ Giê-ru-sa-lem đầu hàng, ông còn nói: “Các ngươi sẽ sống và không chết đâu!” (c.32).

Lời ông nói có vẻ như là điều Chúa phán. Nhưng tiên tri Ê-sai đã cho người Y-sơ-ra-ên biết lời chân thật của Chúa. Chúa phán: “[San-chê-ríp] sẽ không vào được thành nầy, sẽ chẳng bắn vào đó một mũi tên nào… chính Ta sẽ bảo vệ và giải cứu thành nầy” (19:32-34; Ês. 37:35). Chính đêm đó, “một thiên sứ của Đức Giê-hô-va” hủy diệt người A-si-ri (c.35).

Đôi lúc, chúng ta gặp những người nói lời êm dịu, “khuyên nhủ” chúng ta trong khi đó lại phủ nhận quyền năng của Chúa. Đó không phải là tiếng của Chúa. Ngài phán với chúng ta qua Lời Ngài. Ngài dẫn dắt chúng ta qua Thánh Linh Ngài. Ngài giúp đỡ những người theo Ngài và Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con nhận biết được tiếng Ngài.
Chúa là Đấng đáng tin cậy.

bởi Tim Gustafson

shares