Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 06 năm 2018

24
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 06 năm 2018

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 06 năm 2018

Dập Tắt Những Lời Chỉ Trích

Đọc: Nê-hê-mi 4:1-6

Lạy Đức Chúa Trời của chúng con! Xin lắng nghe vì chúng con bị khinh dể. Xin đổ lời sỉ nhục của chúng trên đầu chúng. Nê-hê-mi 4:4

Tôi làm việc với một nhóm tổ chức sự kiện cộng đồng hằng năm. Chúng tôi dành mười một tháng lên kế hoạch thật chi tiết để đảm bảo sự kiện sẽ thành công tốt đẹp. Chúng tôi chọn thời gian và địa điểm. Chúng tôi định giá vé. Chúng tôi chọn mọi thứ từ nhà cung cấp ẩm thực đến người lo âm thanh. Khi sự kiện sắp diễn ra, chúng tôi trả lời thắc mắc của mọi người và hướng dẫn đường đi. Sau chương trình, chúng tôi thu thập phản hồi. Một số phản hồi thì tốt. Một số phản hồi thật khó nghe. Nhóm của chúng tôi đã nghe được những phản hồi tích cực từ người tham dự và cũng có những lời phàn nàn nữa. Những phản hồi tiêu cực có thể làm nản lòng và đôi khi còn cám dỗ chúng tôi bỏ cuộc.

Nê-hê-mi cũng đối diện với những lời chỉ trích khi ông lãnh đạo một nhóm xây sửa tường thành Giê-ru-sa-lem. Thực ra, họ nhạo cười Nê-hê-mi và những người chung tay làm việc với ông rằng: “Cái tường bằng đá mà chúng đang xây kia nếu có một con chồn leo lên đó cũng đủ sập xuống rồi!” (Nê. 4:3). Cách ông phản ứng trước những lời chỉ trích đã giúp tôi đối diện với tình huống của mình: Thay vì cảm thấy buồn nản hay cố gắng bác bỏ những lời nhận xét của họ, ông đã cầu xin Chúa vùa giúp. Thay vì đáp trả, ông xin Chúa lắng nghe cách con dân Ngài đang bị đối xử và xin Chúa bảo vệ họ (c.4). Sau khi trao phó những lo lắng này cho Chúa, ông và những bạn đồng lao đã tiếp tục “hết lòng làm việc” để xây dựng tường thành (c.6).

Chúng ta có thể học từ Nê-hê-mi để không bị xao lãng bởi những lời chỉ trích nhắm đến công việc của mình. Khi bị chỉ trích hoặc nhạo cười, thay vì phản ứng trước lời chỉ trích bằng sự tổn thương hoặc tức giận, chúng ta có thể xin Chúa bảo vệ mình khỏi sự nản lòng để có thể hết lòng làm công việc được giao.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã nghe thấy sự nản lòng của con và bênh vực con. Xin giúp con lượng giá những mặt tốt và mặt xấu của lời phê bình, để tin cậy Ngài và tiếp tục công tác cách hết lòng.
Chúa sẽ bảo vệ chúng ta trước những lời chỉ trích.

bởi Kirsten Holmberg |

CHÚ GIẢI

Bạn có nhận thấy rằng sự chỉ trích dường như chính đáng khi chúng ta làm điều đó – nhưng khi bạn là người bị chỉ trích thì điều đó dường như sai trái không?

Khi các gia đình Do Thái trở về quê hương sau 70 năm lưu đày ở Ba-by-lôn, họ đối diện với sự chỉ trích mạnh mẽ. Những cư dân đương thời cho rằng vì quyền lợi của mình nên họ phải ngăn cản những người lưu đày trở về. Họ thấy việc tu sửa tường thành Giê-ru-sa-lem là mối đe dọa cho gia đình, nhà cửa của họ.

Vì vậy, cũng dễ hiểu khi Nê-hê-mi và những người bạn cảm thấy Chúa cho họ có quyền để xem những kẻ ngăn cản họ tu sửa vách thành Giê-ru-sa-lem bị đổ nát là kẻ thù (Nêh. 4:4).

Lời cầu nguyện can đảm đến từ đức tin của Nê-hê-mi là một chương trong câu chuyện lớn hơn dẫn chúng ta đến chỗ cao quý hơn. Nhiều năm sau đó, qua tấm gương của chính Ngài, Chúa Jêsus kêu gọi những người đang xung đột tìm thấy sự an ninh cao hơn những bức tường tư lợi. Ngài dạy tất cả chúng ta cầu nguyện cho những người ngược đãi mình và chúc phước cho những người nguyền rủa mình (Mat. 5:9-12, 44). Trong vương quốc Ngài, đó chính là tấm lòng thương xót mà Đấng Christ ao ước.

Mart DeHaan

shares