Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 07 năm 2018

36
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 07 năm 2018

Che Giấu Nỗi Đau

Đọc: Hê-bơ-rơ 4:12–13

Vì lời của Đức Chúa Trời… phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. Hê-bơ-rơ 4:12

Tôi được mời làm diễn giả tại một hội thánh địa phương. Chủ đề bài giảng là một câu chuyện chân thật về việc trình dâng những tan vỡ của mình lên cho Chúa và tiếp nhận sự chữa lành mà Ngài muốn ban cho. Trước khi cầu nguyện đáp ứng, vị Mục sư đứng lên, nhìn thẳng vào mắt của các tín hữu đang ngồi bên dưới, rồi nói: “Với tư cách là Mục sư của quý vị, tôi có đặc ân được gặp gỡ quý vị vào các ngày trong tuần và lắng nghe những câu chuyện đau buồn của quý vị. Rồi khi chúng ta nhóm nhau lại vào Chúa nhật, tôi lại đau đớn khi thấy quý vị che giấu nỗi đau đó lại.”

Lòng tôi đau đớn trước những nỗi đau kín giấu mà Chúa đã đến để chữa lành. Trước giả thư Hê-bơ-rơ mô tả Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm. Nhiều người hiểu “Lời” này là Kinh Thánh, nhưng từ này có ý nghĩa sâu xa hơn thế. Chúa Jêsus là Lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Ngài phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng chúng ta, nhưng Ngài vẫn yêu thương chúng ta.

Chúa Jêsus đã chịu chết để chúng ta được bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và dù hết thảy chúng ta đều biết rằng chia sẻ mọi chuyện với mọi ngườikhông phải là điều khôn ngoan, nhưng chúng ta cũng biết rằng Chúa muốn hội thánh sẽ là nơi mà chúng ta có thể sống như những người tan vỡ và được tha thứ mà không hề hối tiếc. Đó sẽ là nơi chúng ta “mang gánh nặng cho nhau” (Gal. 6:2).

Bạn đang che giấu điều gì với người khác? Và bạn có đang cố che giấu Chúa? Ngài nhìn chúng ta qua Chúa Jêsus. Và Ngài vẫn yêu thương chúng ta. Liệu chúng ta bằng lòng để Ngài bước vào?

Bạn sẽ để ai giúp bạn mang gánh nặng của mình trong sự cầu nguyện?
Đức Chúa Trời nhìn chúng ta bằng đôi mắt của Người Cha.

bởi Elisa Morgan 

CHÚ GIẢI

Hê-bơ-rơ 4:12-13 từ lâu đã được giải nghĩa là phân đoạn nói về Kinh Thánh. Và tất nhiên, Lời Chúa thật sự “sống động và linh nghiệm”. Nhưng khi chúng ta xem xét điều ấy trong Giăng 1:1-14, chính Chúa Jêsus được gọi là Ngôi Lời, chúng ta sẽ hiểu đầy đủ hơn về việc Lời Đức Chúa Trời phán đoán “các tư tưởng và ý định trong lòng” (Hê. 4:12).

Khi nhận biết rằng Chúa biết rõ tấm lòng và những động cơ của mình thì có lẽ chúng ta sẽ thấy điều đó thật đáng sợ. Tuy nhiên, việc Ngài biết rõ chúng ta không phải để kéo chúng ta ra khỏi sự hiện diện của Chúa mà để kéo chúng ta đến với Ngài. Trong cùng ngữ cảnh của Hê-bơ-rơ 4, trước giả chỉ về Chúa Jêsus, “thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã vượt qua các tầng trời” (c.14). Chúng ta có thể đến gần Ngài vì Ngài “cảm thông sự yếu đuối chúng ta” (c.15) và chính Ngài đã mở ra con đường để chúng ta “vững lòng đến gần ngôi ân điển” (c.16).

Khi chúng ta càng học biết chân thật và mở lòng với Chúa, Đấng biết hết mọi chỗ kín giấu trong tấm lòng chúng ta, thì chúng ta cũng được vững lòng để chia sẻ chân thành với nhau.

Tim Gustafson

shares