Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 08 năm 2018 Vượt Qua Thác Ghềnh

25
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 08 năm 2018

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 08 năm 2018

Vượt Qua Thác Ghềnh

Đọc: Ê-sai 43:1-7

Khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn. Ê-sai 43:2

Hướng dẫn viên lái bè đã vượt thác ghềnh hộ tống nhóm chúng tôi đến mé sông rồi hướng dẫn tất cả chúng tôi cách mặc áo phao và nắm lấy mái chèo. Khi chúng tôi bước xuống thuyền, anh ấy chỉ định chỗ ngồi cho mỗi người để cân bằng trọng lượng của chiếc thuyền, giữ cho nó được vững khi gặp thác ghềnh. Sau khi nói về những điều hấp dẫn của chuyến hải trình đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước, anh ấy cũng trình bày những hướng dẫn mà chúng tôi cần phải biết và tuân theo để lái bè vượt qua được dòng nước trắng xóa. Anh ấy đảm bảo với chúng tôi rằng mặc dù sẽ có những phút căng thẳng nhưng hành trình của chúng tôi sẽ đầy thú vị và an toàn.

Đôi lúc cuộc sống cũng giống như lái bè vượt qua những dòng nước trắng xóa, một hành trình có nhiều thác ghềnh hơn những gì chúng ta mong muốn. Lời hứa của Chúa dành cho dân Y-sơ-ra-ên qua tiên tri Ê-sai sẽ hướng dẫn cảm xúc của chúng ta trong lúc lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra: “Khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn” (Ês. 43:2). Dân Y-sơ-ra-ên rất sợ Chúa từ bỏ họ khi họ đi lưu đày vì hậu quả của tội lỗi mình. Nhưng Ngài đã quả quyết và hứa rằng Ngài sẽ ở cùng họ bởi vì Ngài yêu thương họ (c.2,4).

Chúa không bỏ mặc chúng ta trong lúc giông bão. Chúng ta hãy tin rằng Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta vượt qua những thác ghềnh, là những nỗi sợ sâu thẳm nhất và những nan đề đau đớn nhất bởi vì Ngài cũng yêu thương chúng ta và Ngài hứa sẽ ở cùng chúng ta.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã dẫn dắt con vượt qua những lúc bão tố. Xin giúp con tin cậy Ngài ngay cả khi đường con đi thật hoang vu và đáng sợ.
Đức Chúa Trời lèo lái chúng ta vượt qua những nguy khó.

bởi Kirsten Holmberg 

CHÚ GIẢI

Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Đức Chúa Trời tuyên bố: “Khi con vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng” (Ê-sai 43:2). Trong Tân Ước, chúng ta thấy lời hứa về sự chăm sóc này của Đức Chúa Trời được thể hiện qua hai câu chuyện về những cơn bão, theo nghĩa đen. Trong một câu chuyện, Chúa Jêsus đang ngủ trên thuyền thì bị các môn đồ đánh thức, họ đang hoảng sợ vì cơn bão thình lình nổi lên. Ngài đã dẹp yên cơn bão và xua tan nỗi sợ hãi của các môn đồ (Mat. 8:23-27; Mác 4:35-41; Lu. 8:22-25). Trong một câu chuyện tương tự, các môn đồ đang ở một mình trên thuyền khi cơn bão dữ dội ập đến. Chúa Jêsus bước trên mặt nước mà đến cùng họ (Mat. 14:22-33; Giăng 6:16-21) và trấn an họ: “Ta đây, đừng sợ” (c.20). Chúa “khiến cả gió lẫn nước cũng phải vâng lệnh Ngài” (Lu. 8:25).

Alyson Kieda

shares