http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 14 tháng 08 năm 2019 – Ảo Tưởng Quyền Kiểm Soát

Ảo Tưởng Quyền Kiểm Soát

Kinh Thánh nền tảng: Gia-cơ 4:13-17

13 Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài,
14 song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay.
15 Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia.
16 Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình! Phàm khoe khoang như vậy là xấu.
17 Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.

Hôm nay chúng ta phải khẳng định lại quyền tể trị muôn loài vạn vật thuộc về ai ạ?

 • Thuộc về Đức Chúa Trời.
  Vì sao?
 • Vì Chúa tạo dựng nên tấc cả.
 • Vì chúa có quyền trên tất cả.
 • Vì chúng ta hoàn toàn không có khả năng.( mưa,lạnh…)
  Vậy mà con người cố gắng kiểm soát, giành quyền đó. Chúng ta ngày nay cũng đang xây một tháp Ba-bên mà không biết.
  “Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.” (Ga 6:7b)
 • Có việc gì mà chúng ta đang cố giành quyền kiểm soát hay không? chúng ta có cố giành lại, kiểm soát chính mình hay không? nếu như vậy chúng ta đã quay lại con người cũ.
  “Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.” (2Phi 2:22)
  “Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng;” (Eph 5:8)
 • Chúng ta thích được ai kiểm soát, chính mình, Satan, Đức Chúa Trời? hãy thưa với Chúa ngay trong giờ này.

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=1TcbZYsuDZk