Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 09 năm 2018 – Sự Thỏa Nguyện Lớn Nhất

38
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 09 năm 2018 – Sự Thỏa Nguyện Lớn Nhất

Sự Thỏa Nguyện Lớn Nhất

Đọc: Ê-sai 55:1-7

 

Hỡi tất cả những ai đang khát, hãy đến nguồn nước! Người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn. Ê-sai 55:1

Khi chúng tôi phân phát bánh kẹo cho trẻ em trong một chương trình của Trường Kinh Thánh, tôi thấy một cậu bé ăn ngấu nghiến bánh kẹo của mình. Sau đó, cậu bé ăn luôn phần bánh kẹo còn lại của những đứa trẻ khác ngồi cùng bàn. Thậm chí sau khi tôi cho cậu bé một bịch bắp rang bơ nữa, cậu vẫn chưa thỏa mãn cơn thèm. Là những người lãnh đạo, chúng tôi quan tâm đến lý do vì sao cậu bé này lại đói đến thế.

Có thể chúng ta cũng giống cậu bé này khi nói về vấn đề cảm xúc. Chúng ta tìm cách để thỏa mãn những mong mỏi sâu xa nhất nhưng không thể tìm được điều làm chúng ta hoàn toàn thỏa mãn.

Tiên tri Ê-sai mời gọi những ai đang đói khát “hãy đến nguồn nước!… Hãy đến mua mà ăn!” (Ês. 55:1). Nhưng sau đó ông hỏi: “Sao các ngươi trả tiền để mua vật không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? (c.2). Ở đây, ông không chỉ nói đến sự đói khát về thể chất. Chúa có thể làm thỏa mãn những sự đói khát về thuộc linh và cảm xúc thông qua lời hứa hiện diện của Ngài. “Giao ước đời đời” trong câu 3 là lời nhắc nhở về lời hứa của Chúa với Đa-vít trong II Sa-mu-ên 7:8-16. Qua dòng dõi của ông, một Đấng Cứu Thế sẽ đến để phục hồi mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời. Về sau, trong Giăng 6:35 và 7:37, Chúa Jêsus cũng đưa ra lời mời gọi như Ê-sai, Ngài khẳng định Ngài là Đấng Cứu Thế mà Ê-sai và các tiên tri khác đã báo trước.

Bạn đói khát ư? Đức Chúa Trời mời gọi bạn đến và ngập tràn trong sự hiện diện Ngài.

Lạy Cha, con khao khát được biết Ngài nhiều hơn. Chỉ Ngài mới có thể thỏa đáp những khao khát sâu kín nhất của con.
Chỉ Chúa mới có thể thỏa đáp sự đói khát tâm linh của chúng ta.

bởi Linda Washington

CHÚ GIẢI

Lời mời gọi của Chúa Jêsus trong Giăng 7:37 lặp lại lời kêu gọi của Ê-sai 55:1-7. Bối cảnh là Lễ Lều Tạm và một trong những nghi lễ hằng ngày của kỳ lễ hướng đến việc dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập. Vào mỗi ngày trong bảy ngày lễ, thầy tế lễ sẽ thực hiện một nghi lễ bằng cách mang một bình nước đến bàn thờ và đổ nó ra như một sự nhắc nhở về việc Chúa chu cấp nước trong đồng vắng. Trong Giăng 7, đó là ngày cuối cùng của kỳ lễ và dường như vào lúc thầy tế lễ đổ nước ra, Chúa Jêsus đã tuyên bố: “Nếu người nào khát, hãy đến với Ta mà uống” (c.37). Nước làm cho thỏa mãn. Nước làm dịu cơn khát. Nước đáp ứng những nhu cầu sâu thẳm nhất của chúng ta và Chúa Jêsus công bố chính Ngài là nguồn của sự thỏa mãn tột bực ấy.

Bạn có đang theo đuổi để tìm sự thỏa mãn bằng những điều nào khác hơn trong Đấng Christ?

shares