Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 1 năm 2018

137
0
http://baigiangtinlanh.com
Biết Và Yêu

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 1 năm 2018

Biết Và Yêu

Đọc: Giăng 10:7-16

Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Giăng 10:27

“Chúa yêu tôi và tôi biết chân lý đó vì Kinh Thánh đã bày tỏ” là thông điệp của một trong những bài hát Cơ Đốc lâu đời nhất dành cho thiếu nhi. Được Anna B. Warner viết vào những năm 1800, lời bài hát này nhẹ nhàng khẳng định mối liên hệ của chúng ta với Chúa rằng Ngài yêu thương chúng ta.

Có người đã tặng cho vợ tôi một tấm bảng mỹ nghệ có in những từ hơi khác lời bài hát đó một chút: “Chúa biết tôi và tôi yêu mến chân lý đó.” Lời này đem đến một cái nhìn khác về mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa – Ngài biết rõ chúng ta.

Ở Y-sơ-ra-ên ngày xưa, việc biết và yêu thương bầy chiên là đặc điểm để phân biệt người chăn thật với người chăn thuê. Người chăn thường dành rất nhiều thời gian với chiên đến nỗi luôn quan tâm chăm sóc chiên và hiểu rõ chiên của mình. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Chúa Jêsus nói với các môn đồ rằng: “Ta là người chăn nhân lành. Ta biết chiên Ta, và chiên Ta biết Ta… Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta” (Gi. 10:14, 27).

Ngài biết chúng ta và Ngài yêu thương chúng ta! Chúng ta có thể tin cậy vào chương trình của Chúa Jêsus cho cuộc đời mình và yên nghỉ trên lời hứa rằng Ngài sẽ chăm sóc chúng ta bởi vì Cha Ngài “biết [chúng ta] cần gì trước khi [chúng ta] cầu xin Ngài” (Mat. 6:8). Khi bạn đối diện với những thăng trầm của cuộc sống, hãy cứ bình an! Bởi vì Đấng Chăn Chiên biết rõ bạn và Ngài yêu thương bạn.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã luôn nhân từ yêu thương và chăm sóc con. Xin giúp con tin cậy nơi Ngài trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
Tình yêu của Chúa Jêsus dành cho tôi là điều diệu kỳ hơn hết!

bởi Bill Crowder | 

CHÚ GIẢI

Khi đối diện với khó khăn, chúng ta sẽ thấy hữu ích khi đọc về sự thành tín của Chúa đối với người khác. Thi Thiên 77 và 78 mô tả những thử thách đã khiến A-sáp nghi ngờ tình yêu của Chúa đối với ông (77:7-9). Vì đã kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong quá khứ, ông khát khao kinh nghiệm mối liên hệ mật thiết đó một lần nữa (c.1-6). Khi ông nhớ lại Chúa đã bày tỏ quyền năng cứu chuộc khi cứu dân Ngài ra khỏi ách nô lệ ở Ai Cập (c.10-20; 78:1-55), ông càng tin chắc về sự hiện diện của Chúa. Với lòng tin cậy, ông nói về Chúa là Đấng Chăn Chiên đã “đem dân Ngài ra như con chiên” và “dẫn dắt họ trong hoang mạc như một bầy chiên” (78:52).

Hình ảnh Chúa là Người Chăn giúp ích cho bạn thế nào khi trải qua những ngày khó khăn?

Sim Kay Tee

shares