http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 1 năm 2019 – Niềm Hy Vọng Chắc Chắn

Niềm Hy Vọng Chắc Chắn

Đọc: Hê-bơ-rơ 11:1–6

Bài học Kinh Thánh hôm nay ngày 14-1-2019 có tựa đề là Niềm hy vọng chắc chắn. Xin quý vị cùng Lợi học bài học này nhé! Cảm ơn Chúa! Cảm ơn quý Ông bà Anh Chị Em!

Ông Bà Anh Chị Em Xem Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=2Lx5ijY67Wk