http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 1 năm 2019 – Niềm Hy Vọng Chắc Chắn

Niềm Hy Vọng Chắc Chắn

Đọc: Hê-bơ-rơ 11:1–6

Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus. Phi-líp 4:19

Bài học về đức tin có thể đến từ những chỗ bất ngờ—như bài học tôi nhận được từ chú chó tên “Bear” của tôi, đó là giống chó săn mồi Labrador màu đen, nặng 50 kg. Cái chén to đựng nước bằng kim loại của Bear được đặt ở một góc bếp. Khi chén hết nước, nó không sủa hay cào cái chén. Thay vào đó, nó nằm yên bên cạnh chén và đợi. Đôi khi nó phải nằm đợi vài phút, nhưng Bear đã học cách tin rằng tôi cũng sẽ đi vào phòng, nhìn thấy nó nằm đó và cung cấp điều nó cần. Lòng tin đơn sơ của nó đã nhắc tôi nhớ về nhu cầu của chính mình — tôi cần tin cậy Chúa nhiều hơn.

Kinh Thánh dạy rằng: “Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hi vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy” (Hêb. 11:1). Nền tảng của lòng tin chắc và xác quyết này là chính Đức Chúa Trời, Đấng “ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài” (c.6). Đức Chúa Trời luôn thành tín, Ngài giữ lời hứa của Ngài cho mọi người tin và đến với Ngài qua Chúa Jêsus.

Nhiều lúc, đặt đức tin nơi “điều mình chẳng xem thấy” không phải dễ dàng. Nhưng chúng ta hãy nương dựa nơi sự nhân từ của Chúa và bản tính yêu thương của Ngài, tin rằng sự khôn ngoan của Ngài là toàn hảo trong mọi sự—ngay cả khi chúng ta phải chờ đợi. Ngài luôn thành tín để làm mọi điều Ngài phán: cứu chuộc linh hồn bất diệt của chúng ta và đáp ứng nhu cầu sâu thẳm nhất của chúng ta, ngay trong hiện tại và cả cõi đời đời.

Lạy Cha Toàn Năng, cảm ơn Ngài đã luôn chăm sóc con bằng lòng thành tín của Ngài. Xin giúp con biết tin cậy Ngài và yên nghỉ trong tình yêu toàn hảo của Ngài.


Đừng lo lắng về ngày mai vì Chúa biết rõ tương lai.
bởi James Banks


CHÚ GIẢI
Trong Hê-bơ-rơ 11:1, chúng ta được biết về mối quan hệ mạnh mẽ giữa đức tin và hy vọng (“Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hy vọng”). Mối quan hệ này trở nên nền tảng cho tất cả những điều theo sau trong Hê-bơ-rơ 11 nói về “danh sách anh hùng đức tin.” Trong ánh sáng đó, mỗi sự kiện đức tin được trích dẫn đều neo chắc trong niềm hy vọng mà mỗi cá nhân có nơi Chúa. Niềm hy vọng đó đã thúc giục A-bên dâng một của lễ tốt hơn (c.4), Ê-nóc đồng đi với Chúa (c.5), Nô-ê đóng một chiếc tàu (c.7), Áp-ra-ham đi đến một đất nước xa lạ (c.8), Y-sác và Gia-cốp chúc phước cho dòng dõi tương lai (c.20-21). Tất cả những biểu hiện này của đức tin được bày tỏ bởi những con người nhìn thấy trước niềm hy vọng mà sẽ được làm trọn bởi Đức Chúa Trời, Đấng mà họ đã đặt lòng tin cậy.
Bill Crowder