http;//baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 11 năm 2018 – Cam Kết Khích Lệ

Cam Kết Khích Lệ

Đọc: Hê-bơ-rơ 10:19-25

Chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành. Hê-bơ-rơ 10:24

 

Cuộc đua Tưởng Niệm Steven Thompson là cuộc đua việt dã khác biệt so với những cuộc đua khác. Mỗi đội 7 người chạy cùng nhau, cùng nắm một sợi dây thừng trong 2 dặm đầu tiên của chặng đua 3 dặm. Sau 2 dặm, đội sẽ buông sợi dây và mỗi người tự hoàn tất cuộc đua. Do đó, thời gian của từng người tính bằng tốc độ chạy của toàn đội cộng với tốc độ riêng của người đó.

Năm nay, đội của con gái tôi chọn một chiến lược mà tôi chưa từng thấy trước đó: Các cháu đưa người chạy nhanh nhất lên đầu và người chậm nhất ở ngay sau đó. Cháu giải thích rằng mục tiêu của đội là người chạy khỏe nhất phải đứng gần người chạy chậm nhất để khích lệ.

Kế hoạch của các cháu đã minh họa một phân đoạn Kinh Thánh trong sách Hê-bơ-rơ. Trước giả khích lệ chúng ta “giữ vững lời tuyên xưng về niềm hi vọng không chuyển lay” (Hêb. 10:23) khi chúng ta “khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành” (c.24). Chắc chắn sẽ có nhiều cách để thực hiện điều này, nhưng trước giả nhấn mạnh: “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau” (c.25). Nhóm lại với các tín hữu khác trong lúc có thể là phương diện sống động của đời sống đức tin.

Nhiều lúc, chúng ta gặp những thách thức quá sức mình trên cuộc đua đường đời, và chúng ta dễ bị cám dỗ “buông sợi dây” trong vô vọng. Nhưng khi chạy cùng nhau, chúng ta sẽ khích lệ nhau để chạy cách bền lòng!

Lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Ngài đã ban niềm hy vọng cho chúng con. Cảm ơn Ngài đã không bao giờ làm chúng con nản lòng. Xin giúp chúng con noi gương Ngài luôn khích lệ nhau trong ngày hôm nay.

Lời khích lệ làm tươi mát tâm hồn.
bởi Kirsten Holmberg

CHÚ GIẢI
Nhờ huyết của Chúa Jêsus, là thầy tế lễ thượng phẩm (Hêb. 10:19–22) mà chúng ta được vào Nơi Chí Thánh, tức là chúng ta có thể trực tiếp bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, trước giả đang sử dụng song song hai ý tưởng: sự hy sinh của Chúa Jêsus và việc chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Điểm chính trong phân đoạn này không phải là vì Chúa Jêsus đã hy sinh cho chúng ta nên chúng ta có thể bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, mà vì chúng ta có một con đường dẫn đến Đức Chúa Trời, nên bây giờ chúng ta phải hành động. Chúng ta phải đến gần Ngài (c.22), giữ vững hi vọng (c.23), khích lệ nhau (c.24), và nhóm lại với nhau (c.25).

Một khía cạnh quan trọng của phân đoạn này là việc trước giả sử dụng lặp lại ngôi thứ nhất số nhiều. Bảy lần trước giả dùng cấu trúc này thì có ba lần dùng trong lời khích lệ “chúng ta hãy” (c.22, 23, 24), hàm ý là sự cứu rỗi có sức ảnh hưởng cộng đồng. Chúng ta là chi thể trong thân của Đấng Christ (xem I Côr. 12). Đời sống Cơ đốc nhân phải sống trong mối quan hệ với người khác, khích lệ nhau trở nên giống Đấng Christ hơn.

J.R. Hudberg