Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 14...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 14 tháng 3 năm 2017

34
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 14 tháng 3 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Vòng Tay Rộng Mở

Đọc: Thi Thiên 139:17-24 |

Đức Chúa Trời ôi! Xin tra xét con và biết lòng con; Xin thử nghiệm con và biết tư tưởng con. Thi Thiên 139:23

Ngày mà vợ chồng tôi bắt đầu hành trình chăm sóc ba mẹ già yếu của mình, chúng tôi đã khoác tay nhau và cảm thấy như thể mình đang lao ra từ vách đá. Chúng tôi không biết rằng trong việc chăm sóc, nhiệm vụ khó khăn mà chúng tôi sẽ đối diện là cho phép tấm lòng mình được tra xét và nhào nặn và cho phép Chúa sử dụng thời gian đặc biệt này để khiến chúng tôi trở nên giống như Ngài trong những cách mới mẻ.

Trong những ngày tôi cảm thấy như đang rơi tự do xuống trái đất với tốc độ không thể kiểm soát, Chúa đã chỉ cho tôi những kế hoạch, những hạn chế, những sợ hãi, niềm kiêu hãnh và sự ích kỷ của mình. Chúa đã sử dụng những yếu đuối của tôi để bày tỏ tình yêu và sự tha thứ của Ngài.

Mục sư của tôi đã nói: “Ngày ý nghĩa nhất là ngày bạn nhận biết mình tuyệt vọng thế nào nếu không có Đấng Christ. Rồi bạn sẽ thấy chính mình như Chúa thấy bạn – trọn vẹn trong Ngài.” Đây là phước hạnh trong cuộc đời khi tôi chăm sóc người khác. Khi tôi nhìn thấy con người của tôi mà Chúa đã tạo dựng, tôi đã khóc và chạy vào vòng tay Ngài. Tôi kêu lên như tác giả Thi thiên: “Đức Chúa Trời ôi! Xin tra xét con và biết lòng con; Xin thử nghiệm con và biết tư tưởng con” (Thi. 139:23).

Đây là lời cầu nguyện của tôi dành cho bạn – khi bạn nhìn thấy chính mình trong những hoàn cảnh của mình, bạn sẽ chạy đến vòng tay tha thứ, yêu thương và rộng mở của Chúa.

Lạy Cha nhân từ, hôm nay con nhận ra con thật cần tình yêu, sự khôn ngoan và ân điển của Ngài. Xin tra xét con và biết lòng con. Xin tuôn đổ ân điển và lòng thương xót của Ngài vào cuộc đời con để tấm lòng con được chữa lành.
Khi lo lắng xuất hiện, thì sức lực cạn kiệt. Nhưng sức lực được phục hồi khi chúng ta chạy đến với Chúa.
CHÚ GIẢI: Không có nơi nào Đa-vít đi đến mà nằm ngoài sự bảo vệ và chăm sóc của Đức Chúa Trời (139:7–12). Ý thức rằng mình có đặc ân lớn lao để biết một Đức Chúa Trời như vậy, Đa-vít đã thốt lên lời cầu nguyện cam kết sống một đời sống trong sạch (c.23-24). Mặc dầu ông cầu xin Chúa “tra xét và thử nghiệm” ông (c.23), nhưng bản thân ông biết chắc rằng Chúa đã biết rất rõ về ông, vì chính ông đã công bố ngay trong phần đầu của bài thánh thi này rằng: “Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét con và biết rõ con” (c.1). Trong Cựu Ước, Gióp cũng nói điều tương tự: “Nhưng Chúa biết con đường tôi đi, khi Ngài đã rèn luyện tôi, tôi sẽ ra như vàng” (Gióp 23:10). Thế giới của Gióp bị đảo lộn hoàn toàn, ông mất đi của cải, gia đình và sức khỏe của mình (1:14–2:7). Giữa những thử thách đó, ông đã mạnh dạn hỏi rằng: “Chẳng phải Ngài luôn thấy con đường tôi đi, và đếm từng bước chân tôi đó sao?” (31:4). Cũng giống như Đa-vít và Gióp, có lẽ bạn đang đi qua một đoạn đường gian nan. Chúng ta có thể được yên ủi khi biết rằng Chúa luôn biết rõ và quan tâm chăm sóc chúng ta. Bạn đáp ứng thế nào khi biết rằng Chúa biết rõ bạn và vòng tay yêu thương của Ngài luôn rộng mở?
shares