Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 14...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 14 tháng 5 năm 2017

33
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 14 tháng 5 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Gieo Giống

Đọc: Ma-thi-ơ 13:1–9 |

Còn hạt giống gieo trên đất tốt… có kết quả: một thành một trăm, một thành sáu chục, một thành ba chục. Ma-thi-ơ 13:23

Có lần tôi nhận được một bức thư điện tử tuyệt vời từ một phụ nữ. Cô viết như sau: “Mẹ của anh trước đây là giáo viên lớp Một của tôi tại thành phố Putnam vào năm 1958. Bà là một giáo viên rất tuyệt và tử tế, nhưng nghiêm khắc! Bà bắt chúng tôi học thuộc Thi Thiên 23 và đọc trước lớp, lúc đó tôi rất sợ. Nhưng đó là lần duy nhất tôi tiếp xúc với Kinh Thánh cho đến khi tôi tin Chúa vào năm 1997. Tất cả những ký ức về bà McCasland đã ùa về khi tôi đọc lại bài Thi Thiên đó.”

Chúa Jêsus kể cho đoàn dân đông nghe ẩn dụ về một nông dân đi gieo giống và hạt giống rơi trên những phần đất khác nhau — trên đường đi, trên đất đá, giữa bụi gai và trên đất tốt (Mat. 13:1–9). Trong khi một số hạt giống không thể lớn lên được, thì “hạt giống gieo trên đất tốt là người nghe, hiểu đạo” lại “có kết quả: một thành một trăm, một thành sáu chục, một thành ba chục” (c. 23).

Trong suốt hai mươi năm mẹ tôi dạy lớp Một tại các trường công lập, song song với việc dạy đọc, viết và làm toán thì bà còn gieo những hạt giống nhân ái và sứ điệp về tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Bức thư từ học trò cũ của bà đã khép lại như sau: “Tất nhiên, sau này còn có những người khác cũng đã góp phần nâng đỡ đời sống đức tin của tôi. Nhưng tấm lòng của tôi luôn nhớ về Thi Thiên 23 và tấm lòng dịu dàng của mẹ anh.”

Những hạt giống tình yêu của Chúa được gieo ra hôm nay sẽ đem lại một mùa gặt lớn.

Lạy Chúa, con ao ước đời sống con sẽ gieo ra những hạt giống tốt cho người xung quanh. Xin giúp con gieo ra những gì Ngài đã gieo trồng trong con.
Chúng ta gieo giống — còn Chúa làm nên mùa gặt.

CHÚ GIẢI:Chúng ta lại thấy ẩn dụ “gieo giống” trong sách I Cô-rinh-tô. Sứ đồ Phao-lô đã dạy dỗ các tín hữu Cô-rinh-tô trong 18 tháng (xem Công vụ 18:1-11) và rồi A-pô-lô chăm sóc hạt giống thuộc linh mà Phao-lô đã gieo (Công vụ 18:27; I Cô. 3:4-9). Phao-lô đã nói rõ rằng những người rao truyền Phúc Âm chỉ là những đầy tớ của Chúa, làm công việc mà Ngài đã chỉ định (I Cô. 3:5). Mặc dù Phao-lô gieo hạt giống trong lòng các tín hữu Cô-rinh-tô và A-pô-lô đã tưới, nhưng chính Đức Chúa Trời mới là Đấng khiến cho nó lớn lên.

Đôi lúc trong cuộc đời mình, chúng ta có thể là người gieo sứ điệp chân lý và tình yêu của Chúa, đôi lúc, chúng ta là người tưới. Điều quan trọng là chính Đức Chúa Trời mới là Đấng khiến cho hạt giống lớn lên.

Là người làm việc cho Chúa, bạn có thể gieo những hạt giống nào trong đời sống người khác?

shares