Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 14...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 14 tháng 6 năm 2017

47
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 14 tháng 6 năm 2017

Nhịp Điệu Của Ân Điển

Đọc: Ma-thi-ơ 11:25-30 |

Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Ma-thi-ơ 11:29

Vợ chồng bạn tôi, hiện đã hơn chín mươi tuổi và kết hôn được sáu mươi sáu năm, họ viết lịch sử gia đình cho con cháu và các thế hệ sau. Chương cuối cùng có tên “Lá Thư từ Bố Mẹ”, chứa những bài học quan trọng trong cuộc sống mà họ đã học được. Một điều khiến tôi phải dừng lại và kiểm điểm đời sống mình là: “Nếu con thấy Cơ Đốc giáo làm mình kiệt sức, tiêu hao sức lực, thì con đang thực hành tôn giáo hơn là tận hưởng mối quan hệ với Chúa Jêsus Christ. Việc bước đi với Chúa sẽ không khiến con mệt mỏi; mà sẽ thêm sức cho con, phục hồi sức lực của con và ban năng lực cho đời sống con” (Mat. 11:28-29).

Lời diễn giải của Eugene Peterson về lời mời gọi của Chúa Jêsus trong câu Kinh Thánh này mở đầu như sau: “Ngươi đang mệt nhọc? Mòn mỏi? Kiệt sức về tôn giáo?… Hãy bước với Ta và làm việc cùng ta… Hãy học biết nhịp điệu của ân điển” (Bản dịch THE MESSAGE).

Khi tôi cho rằng tôi có thể tự do quyết định việc mình phục vụ Chúa thì tôi bắt đầu làm cho Ngài thay vì bước với Ngài. Có một khác biệt quan trọng. Nếu tôi không bước với Đấng Christ thì linh hồn tôi trở nên khô héo và hư mất. Mọi người trở thành điều phiền toái, chứ không phải là những con người được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa. Không có gì đúng cả.

Khi nào tôi cảm thấy mình đang thực hành tôn giáo thay vì tận hưởng mối liên hệ với Chúa Jêsus thì đó là lúc cần đặt gánh nặng xuống và bước với Ngài theo “nhịp điệu của ân điển” Ngài.

Lạy Chúa Jêsus, hôm nay con đến với Ngài, con đánh đổi công việc điên cuồng của con để tận hưởng con đường ân điển của Ngài.
Chúa Jêsus muốn chúng ta bước đi với Ngài.

bởi David McCasland |

 

shares